Välkommen till Finlandsbyn!

 

Globala coronaviruspandemin har skapat nya sätt att verka hos utlandsfinländska organisationer. För tillfället utnyttjar vi digitaliseringen effektivare än någonsin i verksamheten och tjänsterna. Också 10:e sessionen för utlandsfinländarparlamentet (UFP) i juni 2021 kommer för första gången att hållas digitalt. Denna distanssession når ut överallt i världen och gör det möjligt att delta fast från soffan hemma.

Just nu skapar Finland-Samfundet en virtuell Finlandsbyn öppen för alla utlandsfinländare och intresserade av utlandsfinländskhet 7–13 juni 2021. Vårt mål är att sammanföra utlandsfinländare från hela världen, skapa möten och gemensamma känslominnen, ta upp teman viktiga för utlandsfinländare samt presentera finländsk kultur och kompetens i världen.

Vi inbjuder våra medlemsorganisationer till att delta i byatalkot och arrangera program i Finlandsbyn. Vi erbjuder ett virtuellt rum där ni kan presentera er organisation och verksamhet, synliggöra era projekt eller samla utlandsfinländare från hela världen kring ett intressant tema. Kontakta vår organisationssmordnare Maarit Hyvärinen (maarit.hyvarinen@suomi-seura.fi) och berätta om era programidéer.

Låt oss tillsammans genomföra första globala parlamentssessionen och virtuella Finlandsbyn!