Suomi-Seura ry:n vuosikokous pidettiin 27.4.2022

0

Suomi-Seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 27.4.2022 yhteistyökumppanimme Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tiloissa. Kokouksessa oli edustettuina jäseniämme yhdeksästä maasta: Espanja, Iso-Britannia, Itävalta, Kanada, Kreikka, Ruotsi, Saksa, Suomi ja USA. Lämmin kiitos kaikille osallistuneille!

Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntömääräiset asiat ja valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäseniksi (suluissa varajäsen) kaudelle 2022 – 2023 valittiin Maria Lohela (Hannu Suihkonen), Jaana Tapanainen-Thiess (Saara Pellander), Tarja Valde-Brown (Marja Ala-Kokko) ja Sakari Neuvonen (Barbro Allardt Ljunggren).  Onnea kaikille valituille!

Suomi-Seuran puheenjohtajana jatkaa Markus Aaltonen (Arja Alho). Muut hallituksen jäsenet ovat Petri Tuomi-Nikula (Johanna Peltoniemi), Veera Toivonen (Satu Oldendorff), Larserik Häggman (Malin Lindholm) ja ulkoministeriön edustajana Pasi Tuominen (Laura Kamras).

Kokouksen aluksi yhteistyökumppanimme Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran viestintäjohtaja Kati Mikkola toi tervehdyksen kokoukselle.

Suomi-Seuran puheenjohtaja Markus Aaltonen avasi kokouksen (kuvassa oikealla) ja kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Mänty. Kokouksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Tina Strandberg.

Kokouksessa keskusteltiin muun muassa muuttuvasta ja moninaisesta ulkosuomalaisuudesta ja sen huomioimisesta Suomi-Seuran palveluissa, ulkosuomalaisten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisestä, yhteistyömahdollisuuksista ulkosuomalaisyhteisöjen kanssa sekä ulkosuomalaisparlamenttimme kehittämisestä. Suomi-Seura on kehittämässä kaikille ulkosuomalaisille avointa digitaalista osallistumisalustaa, jonka tavoitteena on vahvistaa ulkosuomalaisten jatkuvaa osallistumista.

Kokouksen lopuksi ulkosuomalaisyhteisöt antoivat tervehdyksiään. Tervehdyksen kokoukseen toivat Ossi Rahkonen (Finlandia Foundation National), Satu Oldendorff (Hampurin Merimieskirkko), Barbro Allardt Ljunggren (Finlandssvenskarnas Riksförbundet) ja Päivi Illi (Pohjois-Kreikan Suomi-Seura).  Lämmin kiitos tervehdyksistä!

Kati Mikkola