SUOMI-SEURA RY:N  VUOSIKOKOUS 2020

Koronatilanteen vuoksi Suomi-Seura ry:n hallitus päätti siirtää vuosikokouksen pidettäväksi syksyllä. Suomi-Seura seuraa korotilanteeseen liittyvää viranomaisohjeistusta.

TERVETULOA SUOMI-SEURAN VUOSIKOKOUKSEEN
Aika: 9.9.2020 klo 17:00
Paikka: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Hallituskatu 1, Helsinki.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
›hyväksytään kertomus vuoden 2019 toiminnasta ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus
›vahvistetaan vuoden 2019 tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus
›käsitellään vuoden 2020 toimintasuunnitelma, vahvistetaan talousarvio ja määrätään jäsenmaksun suuruus
›valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
› valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Kokouksessa käsitellään sääntöjä koskeva muutosesitys.
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä Suomi­-Seurassa kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokousasiakirjat lähetetään pyydettäessä sähköpostitse jäsenille. Kokousmateriaalia ei ole jaossa paperisena kokouksessa.
Vuosikokouksessa äänivaltaisia ovat ennen edellisen vuoden loppua hyväksytyt jäsenet. Kullakin henkilö­ ja yhteisöjäsenellä on yksi ääni. Yhteisöjäsenten edustajilla tulee olla valtakirja.

Kokouksen sujuvuuden varmistamiseksi ja kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan viimeistään perjantaina 4.9.2020 sähköpostitse info@suomi-seura.fi tai puhelimitse +358 9684 1210.