EDUSKUNTAVAALIT 2023: Suomi-Seura ry:n tavoitteet tulevalle vaalikaudelle

0
family, leisure and people concept - happy mother, father and little son at autumn beach looking at sea

Eduskuntavaalit 2023 lähestyvät! Suomi-Seura ry on asettanut tulevalle vaalikaudelle useita tavoitteita, joiden avulla pyrimme edistämään ulkosuomalaisten asioita.

Ulkosuomalaisten yhteiskunnallista osallisuutta, demokratiaa, resilienssiä ja kykyä vastustaa virheellistä informaatiota tulee vahvistaa. Dialogin lisääminen ulkosuomalaisten kanssa lujittaa suomalaista identiteettiä ja luo edellytyksiä kiinnostukselle kotimaan politiikkaa kohtaan, vaaleissa äänestämiseen ja paluumuuton suunnitteluun. Samalla vahvistetaan rajat ylittävän kansalaisyhteiskunnan toimivuutta.

Suomi-Seura ry:n globaaliin ulkosuomalaistyöhön tarvitaan riittävät, 1 miljoonan euron toimintaresurssit vuosittain. Ulkosuomalaistyöhön myönnettävillä resursseilla:

  1. Vahvistetaan suomalaista identiteettiä, kieltä, kulttuuria ja kansalaisuutta. 
  2. Kehitetään ulkosuomalaisille saavutettavia ylirajaisia palveluja.
  3. Sujuvoitetaan ulkosuomalaisten (paluu)muuttoa Suomeen. 
  4. Mahdollistetaan ulkosuomalaisten sujuva yhteiskunnallinen osallistuminen, jotta heidät voi aidosti nähdä tulevaisuudessa rajat ylittävän kansalaisvaikuttamisen toimijoina ja suomalaisen demokratian vahvistajina.
  5. Varmistetaan, että ulkosuomalaiset saavat tarvitsemaansa oikeaa ja luotettavaa tietoa.