SUOMI-SEURA RY:N HALLITUSOHJELMATAVOITTEET

 1) Ulkosuomalaispoliittisen ohjelman vuosiksi 2017 – 2021 politiikkatavoitteet ja toimenpiteet kirjataan hallitusohjelmaan ja resurssoidaan osaksi valtion talousarviota.

2) Suomi-Seura ry:n ylläpitämän ja sen sääntöjen puitteissa toimivan ulkosuomalaisparlamentin toiminta varmistetaan erillismäärärahalla. 

”Suomi voisi olla edelläkävijä ulkokansalaisten asioiden hoitamisessa. Suomen kansalaisia on maailmalla noin 300 000 ja suomalaistaustaisia 2 miljoonaa. Suomi tarvitsee innovatiivisia toimenpiteitä, jotta ulkosuomalaiset voivat osallistua aktiivisesti Suomen tulevaisuuden rakentamiseen”, toteaa Suomi-Seura ry:n puheenjohtaja Jarmo Virmavirta.

Ulkosuomalaisten osaaminen on vielä hyödyntämätön resurssi, kun etsitään asiantuntijoita Suomen työmarkkinoille, viedään Suomea ulkomaille ja tehdään tunnetuksi maailmalla, kasvatetaan suomalaisista kansainvälisiä ja kielitaitoisia osaajia. Suomi-Seura katsoo, että ulkosuomalaisten lähentäminen Suomeen on nyt entistä tärkeämpää.

Ihmisten liikkuminen on yksi aikamme megatrendeistä. Perinteisestä siirtolaisuudesta on siirrytty tavoitemuuttoon ja ulkomaille lähtijät ovat yhä koulutetumpia. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan (Decoding Global Talent 2018) jopa 68 % työnhakijoista Suomessa haluaisi työskennellä ulkomailla. Suomesta ulkomaille haluaisivat erityisesti alle 30-vuotiaat, joista tutkimuksen mukaan noin neljä viidestä (77 %) on halukkaita muuttamaan. Myös korkeasti koulutetuista suurin osa (72 %) mielii työn perässä maailmalle. Ulkosuomalaisten verkosto kasvaa, laajenee ja monimuotoistuu.

”Onko Suomi tähän valmis?” kysyy Suomi-Seuran puheenjohtaja Jarmo Virmavirta.

(1) Ulkosuomalaiset hallitusohjelmassa ja valtion talousarviossa

Ulkosuomalaiset on otettava huomioon hallitusohjelmassa ja ulkosuomalaispoliittisen ohjelman toimenpide-ehdotukset resurssoitava valtion talousarvioon.

Vertailtaessa eri maiden käytäntöjä, on ulkokansalaisten asiat hallinnollisesti järjestetty eri tavalla. Suomessa sisäministeriöllä on koordinointivastuu ulkosuomalaisasioista sekä ulkosuomalaispoliittisesta ohjelmasta vuosiksi 2017 – 2021. Ohjelma on tahtotila siitä, miten ulkosuomalaisten asioita tulee hoitaa. Haasteena on, että ulkosuomalaisia koskevat asiat ovat hajaantuneet usean eri ministeriön toimivallan alle.

Ulkosuomalaispoliittisen ohjelman tavoitteet liittyvät vaaleihin, kansalaisuuteen kuten passi- ja henkilökorttiasioihin, ulkomailla toimivien Suomi- ja Eurooppa-koulujen toimintaan, lasten perusopetukseen, sosiaaliturva- ja terveyspalveluasioihin, elinkeinoelämän voimavaroihin, tiedotus- ja viestintäpalveluihin sekä ulkosuomalaisen järjestötoiminnan tukemiseen. Valtion talousarvioon on saatava ulkosuomalaispoliittisessa ohjelmassa esitetyt toimenpiteet ja niiden vaatimat resurssit. Esimerkiksi Suomen kuuden ulkomaankoulun toimintaedellytykset on varmistettava ja Suomi-kouluverkoston toimintaedellytykset turvattava – se on todellinen kulttuuriteko.

(2) Ainutlaatuisen ulkosuomalaisparlamentin toiminta turvattava

Yksi ulkosuomalaispoliittisen ohjelman politiikkalinjauksista on, että ulkosuomalaisparlamentin toimintaedellytykset turvataan. Ulkosuomalaisparlamentin toiminnan turvaaminen edellyttää sille osoitettua riittävää määrärahaa (100 000 euroa /vuosi) lisänä Suomi-Seuran nykyiseen talousarvioon.  

Suomi-Seura on vuodesta 1927 toiminut yhdyssiteenä kotimaan ja ulkomailla asuvien suomalaisten välillä. Ulkosuomalaisparlamentti (USP) perustettiin vuonna 1997 Suomi-Seuran ja ulkosuomalaisyhteisöjen aloitteesta Suomi-Seuran yhteyteen.

Ulkosuomalaisparlamentin saavutuksia ovat muun muassa kaksoiskansalaisuus, kirjeäänestys ulkomailla oleville suomalaisille, ulkomaille maksettavien työeläkkeiden verotuksen kohtuullistaminen, ulkosuomalaisveteraanien kuntoutus kotimaassaan, terveydenhuoltoalan harjoittelijavaihto maailmalla oleviin Suomi-koteihin.

Ulkosuomalaisparlamentti on suomalainen innovaatio, joka osallistaa ulkosuomalaisia ja edistää demokratiaa. Ulkosuomalaisparlamentti on vakiintuneesti ja sääntömääräisesti toimiva avoin foorumi, jossa maailmalla asuvat suomalaiset päättävät yhdessä tärkeäksi kokemistaan asioista ja saattavat päätökset Suomen viranomaisten tietoon. Ulkosuomalaisparlamentista on 22 vuodessa tullut merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja. USP:n ansiosta ulkosuomalaisten näkökulmat huomioidaan Suomessa ja ulkosuomalaisiin pidetään säännöllisesti yhteyttä. Tällä hetkellä USP:n toiminnassa on mukana 541 ulkosuomalaisyhteisöä 36 maasta.

Suomi-Seura ry:n kustantaman ulkosuomalaisparlamentin toiminta on globaalisti ainutlaatuista ja edistää Suomen mainetta tasa-arvoisena maana kaikille suomalaisille asuinpaikasta riippumatta.

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Tina Strandberg tina.strandberg@suomi-seura.fi, puh. +358 (0)9 6841 210.