Suomi-Seura ry: Moni ulkosuomalainen haaveilee paluusta Suomeen

0

Tiedote 16.12.2020

Ulkomailla asuu noin 300 000 Suomen kansalaista, joista runsaat 250 000 on äänioikeutettua. Koko 2010-luvun Suomen kansalaisten nettomaahanmuutto on ollut miinuksella: ulkomaille on lähtenyt enemmän Suomen kansalaisia kuin tänne on tullut takaisin. Vuoden 2020 luvut näyttävät erilaisilta. Suomi-Seura ry:n tavoite on helpottaa maailmalla olevien suomalaisten takaisinmuuttoa ja nostaa ulkosuomalainen osaava työvoima osaksi ratkaisua maamme kasvavaan työvoimatarpeeseen.

 

Ulkosuomalaisten neuvonnan tarve lisääntynyt

Maailman tapahtumat heijastuvat Suomi-Seura ry:n toiminnassa. Erityisesti koronaepidemia ja brexit ovat lisänneet ulkosuomalaisten ohjeistuksen ja neuvonnan tarvetta. Tämä on näkynyt vuoden 2020 aikana Suomi-Seuran neuvontapalveluissa lisääntyneinä yhteydenottoina ja kävijämääräpiikkeinä verkkosivuilla.

Suomi-Seuran saamien yhteydenottojen perusteella voi todeta, että ulkosuomalaisten paluumuuttohalukkuus on kasvussa. Epävarmassa maailmantilanteessa moni ulkosuomalainen pohtii paluuta Suomeen. Euroopasta paluumuuttoa koskevia tiedusteluja tulee kaikkialta. Enemmistö näyttäisi kuitenkin olevan palaamassa Ruotsista, Britanniasta ja Espanjasta. EU:n ulkopuolelta suurin osa paluumuuttoon liittyvistä yhteydenotoista tulee Yhdysvalloista.

Sen sijaan ulkomaille muuttoon liittyviä yhteydenottoja Suomi-Seura on saanut tänä vuonna huomattavasti vähemmän. Tiedustelut ovat liittyneet ulkomailla olevaan työpaikkaan. Erityisesti syksyllä eläkeläiset ovat kyselleet paluusta asuinmaahan.

Suomi-Seura kehittää Osaajaväylää Suomeen

Ulkosuomalaisten tiedustelut työllistymismahdollisuuksista ja etätyöskentelystä Suomessa ovat lisääntyneet. Paluumuuttoaiheiset tutkimukset ja kyselyt paljastavat, että paluumuuttaja kaipaa tukea erityisesti työllistymisessä ja kotiutumisessa. Muuttovalmisteluihin voi kulua hyvinkin pitkä aika eikä suunnittelu välttämättä johda lopulta paluumuuttoon. Lopullista muuttopäätöstä voivat jarruttaa työpaikan löytäminen, puolison sopeutuminen ja verkostojen puuttuminen.

Suomi-Seuran tavoitteena on helpottaa maailmalla olevien suomalaisten takaisinmuuttoa ja nostaa ulkosuomalainen osaava työvoima osaksi ratkaisua maamme kasvavaan työvoimatarpeeseen. Kehitämme parhaillaan yhteistyössä verkostojemme kanssa paluumuuttajille Osaajaväylää Suomeen.

Epävakainakin aikoina Suomi näyttäytyy ainakin vielä turvallisena maana. Suomen vahvuuksia ovat muun muassa tasa-arvo, korkeatasoinen koulutusjärjestelmä, innovatiivisuus, väljyys, luonto sekä perheiden näkökulmasta arjen helppous. Näitä vahvuuksia Suomen kannattaa hyödyntää ja tukea ulkosuomalaisten sujuvaa Suomeen paluuta.

Kuva: Suomen kansalaisten nettomaahanmuutto vuosina 2010 – 2020* (*vuoden 2020 luku tammikuu – lokakuu). Lähde: Tilastokeskus.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tina Strandberg, Suomi-Seura ry, tina.strandberg@suomi-seura.fi, puh. +358 (0)44 7129 230, www.suomi-seura.fi

Suomi-Seura ry on ulkosuomalaisuuden asiantuntijajärjestö. Tarjoamme maailmalla oleville suomalaisille neuvontaa ja toimimme ulkosuomalaisten etujärjestönä. Suomi-Seuralla on ulkosuomalaisparlamentti.

Suomi-Seura vahvistaa noin 2 miljoonan ulkosuomalaisen yhteyksiä Suomeen ja tuo ulkosuomalaisuutta näkyväksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Suomi-Seura edistää ulkosuomalaisten ja Suomen välistä vuorovaikutusta, vaalii kulttuurista yhteyttä ja vahvistaa Suomi-kuvaa maailmalla.

Suomi-Seura julkaisee Suomen Silta -lehteä https://suomi-seura.fi/suomen-silta-lehti/