Eduskuntatalo

Perustuslakivaliokunta kuuli tänään 18.10.2017 Suomi-Seuraa ja ulkosuomalaisparlamenttia Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta (HE 101/2017 vp). Lue hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalilakia siten, että ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja vaalien ajan ulkomailla tilapäisesti asuvat tai oleskelevat muut äänioikeutetut saisivat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta.

Suomi-Seura ja ulkosuomalaisparlamentti katsovat, että hallituksen esitys vaalilain muuttamiseksi vastaa nykytilannnetta, jossa suomalaiset ovat kansainvälisempiä kuin koskaan ja liikkuminen on yksi megatrendeistä. Kirjeäänestyksen salliminen saattaa ulkosuomalaiset yhdenvertaiseen asemaan äänestystilanteessa ja vahvistaa siten suomalaista demokratiaa.  Kirjeäänestys on käytössä noin 47 maassa kuten Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, USA:ssa, Kanadassa ja Australiassa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä marraskuuta 2018 ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.

Lue lisää kirjeäänestyksestä