Kuvituskuva

Suomea punnitsemassa:
Kurssi Suomi/koulujen opettajille ja johtokuntalaisille

Kuinka luoda toimivia opetusryhmiä, kun Suomi-koulun lapsilla on aivan erilaisia kielitaidon tasoja, eikä taitojen taso korreloi lasten iän kanssa? Miten arvioida kielitaitoa nopeasti ja käytännöllisesti? Mitä ja miten erilaisten oppilaiden kanssa kannattaisi tehdä luokassa, että oppiminen tehostuisi? Kuinka luoda koko koululle yhteisiä tavoitteita ja toimintatapoja?

Suomea punnitsemassa on koulutus, jossa käsitellään kaksikielisen lapsen heikomman kielen arviointia, oppimistarpeiden havaitsemista, toimivan ryhmäjaon luomista ja tehokaita opetusmenetelmiä Suomi-koulussa.

Kurssin järjestää ja sen sisällöstä vastaa Bilingual Potential.

Kouluttaja: Soile Pietikäinen, kaksikielisyysasiantuntija ja opettajankouluttaja

Aihe: 1) Yksittäisten lasten kielitaidon arviointi, 2) ryhmäjako koko koulun tasolla, 3) miten opettaa erilaisia ryhmiä, 4) miten luoda koko koulun yhteishenki.

HUOM: Kurssilla kehitetään kullekin koululle uusia käytännöllisiä ratkaisuja opetuksen järjestämiseen. On tärkeää, että johtokunnan puheenjohtaja ja opetuksesta vastaava henkilö osallistuvat yhdessä.

Asiasisältö: Eurooppalainen viitekehys (CEFR), kielitaidon käytännölliset indikaattorit, Kielipuntari ja sen hyödyntäminen Suomi-koulussa, lähikehityksen vyöhyke, oppimistarpeisiin perustuva ryhmäjako kullekin osallistuvalle koululle, käytännön esimerkkejä opetusideoista erilaisille oppijoille, koko koulun yhteinen tarrajahti tavoitteellisen oppimisen saavuttamiseksi.

Opetus: 8 opetustuntia yhden viikonlopun aikana: kaksi kahden tunnin webinaaria lauantaina ja kaksi kahden tunnin webinaaria sunnuntaina.

Kenelle: Suomi-koulujen opettajille ja johtokuntalaisille. Suosittelemme, että koulusta osallistuu vähintään puheenjohtaja ja johtava opettaja työparina.

Hinta: 95€/osallistuja, jos Suomi-koulu on Suomi-seuran jäsen.
190€/osallistuja, jos Suomi-koulu ei ole Suomi-seuran jäsen.

Aikataulu: 11.-12.6.2022 läntinen pallonpuolisko (Amerikat, Eurooppa ja Afrikka) KURSSI TÄYNNÄ!
18.-19.6.2022 itäinen pallonpuolisko (Eurooppa, Afrikka, Aasia ja Australia) ILMOITTAUMINEN 8.5. MENNESSÄ

Kurssi toteutetaan, jos 1.6.2022 mennessä on vähintään 15 kurssin maksanutta osallistujaa.

Miten: Ennakko-ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen [email protected] 8.5.2022 mennessä. Toukokuun alussa ennakkoilmoittautuneet saavat omalle koululle tehtäväksi kurssiin ennakkotehtävät. Osallistujat keräävät kuukauden ajan havaintoja, joiden pohjalta kurssilla luodaan uusia opetusratkaisuja, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin juuri oman koulun lasten tarpeisiin.

Kurssin ohjelma

Lauantai: Webinaari 1 – Käytännön ratkaisu omalle koululle
Ennakkotehtävää varten kerätyn materiaalin analyysi.
Kielitaidon arviointi yksittäisten lasten kohdalla.
Ryhmäjaon luominen oppimistarpeita ryhmitellen.

Webinaari 2 – Tietoa toiminnan tueksi
Optimaalista oppimista (lähikehityksen vyöhyke).
Eurooppalainen viitekehys (CEFR).
Kielipuntari ja sen käyttäminen Suomi-koulussa.

Sunnuntai: Webinaari 3 – Opettamisen uudet tuulet
Erilaisille ryhmille tarvitaan erilaiset opetuskonseptit, että voisimme saavuttaa oppimistuloksia; tutustumme käytännön esimerkkeihin Soilen monista valmiista Suomi-kouluille suunnitelluista opetuskonsepteista kuten Leikkimökki, Taikamatto, Matkalaukku, Hauska tavata ja Salapoliisit. Ideoimme uusia hauskoja opetussuunnitelmia osallistujien tarpeisiin.

Webinaari 4 – Koko yhteisön jaettu ilo
Kuinka saamme kaikki erilaiset lapset ja vanhemmat osaksi yhtenäistä Suomi-koulun organisaatiota, jolla on vahva yhteishenki? Yksi keino siihen on 100 sanaa suomea tarrajahti. Sen avulla voimme luoda yhteisen tavoitteen, sujuvan viestinnän Suomi-koulun ja kodin välille ja juhlia yhdessä saavutuksia tasavertaisina yhteisön jäseninä.