Suomi-koulujen toiminta-avustus

 

  • Poikkeavasta ajasta johtuen suhtaudumme joustavasti erilaisiin ratkaisuihin Suomi-koulujen opetuksen järjestämiseksi sekä lukuvuoden 2021-22 tiliselvityksen osalta. Koska eri Suomi-koulujen tilanteet, olosuhteet ja resurssit poikkeavat suuresti toisistaan, rohkaisemme ottamaan yhteyttä Suomi-Seuraan kaikissa tiliselvitykseen ja uuteen avustushakemukseen liittyvissä kysymyksissä ([email protected] tai +358447109324)
  • Tiliselvityksessä 2021-22 tulee eritellä Suomi-koulun järjestämä lähiopetus ja etäopetus

PERUSTIETOA SUOMI-KOULUJEN TOIMINTA-AVUSTUKSESTA

Suomi-koulut voivat saada Suomesta toimintansa tueksi toiminta-avustusta. Avustus haetaan Suomi-Seuran kautta.

Toiminta-avustukseen oikeutettu Suomi-koulu on vapaa-ajalla toimiva, täydentävää suomenkielen opetusta antava kielikoulu, jossa on vähintään 6 oppilasta, vähintään kolmesta eri perheestä. Toiminta-avustusta voidaan myöntää kolmeen tarkoitukseen: opettajien palkkaan, vuokrakuluihin ja oppimateriaaleihin. Toiminta-avustukseen ovat oikeutettuja 3-18 –vuotiaat oppilaat. Kolmevuotiaiksi lasketaan avustuskauden aikana kolme vuotta täyttävät ja vastaavasti avustuskauden aikana 19 vuotta täyttävät eivät enää kuulu toiminta-avustuksen piiriin.

Toiminta-avustuksen myöntöperusteet:

  • 2/3 opettajien palkoista, laskennallisena 22 euroa/oppitunti (max. 2 oppituntia/ryhmä/viikko)
  • 2/3 vuokrakuluista, kuitenkin enintään 1000 euroa vuodessa (alle 50 oppilaan koulut) tai 1300 euroa vuodessa (yli 50 oppilaan koulut)
  • oppimateriaaliin 20-30 euroa/oppilas

Nämä kriteerit määrittävät maksimimäärän, jonka Suomi-koulu voi enimmillään saada toiminta-avustusta.

Suomi-koulujen saamaan toiminta-avustukseen vaikuttavat eniten oppilasmäärä, pidettyjen tuntien määrä (avustusta voi saada max. 2 oppituntia/viikko/ryhmä) ja vuokrakulut. Toiminta-avustuksella ei voi rahoittaa koko Suomi-koulun toimintaa, vaan koululla tulee olla myös muita tuloja, kuten esim. lukukausimaksu, sponsoreita tai muuta omaa varainhankintaa.

Toiminta-avustusta saaneen Suomi-koulun tulee toimittaa edellisen avustuskauden toiminta-avustuksesta Suomi-Seura ry:lle tiliselvitys, jonka liitteenä tulee olla toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä toiminnan- tai tilintarkastuskertomus.

Käsittelemme avustuslomakkeiden henkilötietoja Avustusten tietosuojaselosteen mukaisesti.

TOIMINTA-AVUSTUKSEN HAKUAIKA LUKUVUODELLE 2022-2023 ON 15.10.2022 MENNESSÄ. HAKULOMAKE PÄIVITETÄÄN SIVULLE KESÄN 2022 AIKANA.

TILISELVITYS LUKUVUODELTA 2021-22 ON TOIMITETTAVA 30.9.2022 MENNESSÄ. 

Ohjeita haku- ja tiliselvityslomakkeiden täyttämiseen

Tiliselvityslomake lukuvuodesta 2021-22

Lisätietoja: Maarit Hyvärinen, [email protected] tai +358(0)447109324