Suomi-koulujen toiminta-avustus

 

HUOM! UUTTA SYKSYLLÄ 2020

  • Poikkeavasta ajasta johtuen suhtaudumme joustavasti erilaisiin ratkaisuihin Suomi-koulujen opetuksen järjestämiseksi sekä lukuvuoden 2019-20 tiliselvityksen että uuden lukuvuoden 2020-21 osalta. Tiliselvityksessä kevään osalta opettajien palkkakuluihin voi laskea mukaan työtunteja, jotka on käytetty etäopetuksen järjestämiseen eri tavoin (verkossa tapahtuva opetus ja sen valmistelu, tehtävien laatiminen ja lähettäminen oppilaille jne.) Koska eri Suomi-koulujen tilanteet, olosuhteet ja resurssit poikkeavat suuresti toisistaan, rohkaisemme ottamaan yhteyttä Suomi-Seuraan kaikissa tiliselvitykseen ja uuteen avustushakemukseen liittyvissä kysymyksissä ([email protected] tai +358447109324).
  • Koska moni hoitaa asioita edelleen kotitoimistolta käsin ilman skannereita, riittää tänä syksynä hakemuksen liitteeksi tulevan sopimuslomakkeen allekirjoitukseksi tietokoneella kirjoitettu vastuuhenkilön nimi. Sopimuslomakkeen voi myös tulostaa, allekirjoittaa ja postittaa.
  • Tiliselvityksessä 2019-20 tulee eritellä Suomi-koulun järjestämä lähiopetus, etäopetus sekä keväällä 2020 etäopetukseen siirtymisestä johtunut ylimääräinen suunnittelutyö.

PERUSTIETOA SUOMI-KOULUJEN TOIMINTA-AVUSTUKSESTA

Suomi-koulut voivat saada Suomesta toimintansa tueksi toiminta-avustusta. Avustus haetaan Suomi-Seuran kautta.

Toiminta-avustukseen oikeutettu Suomi-koulu on vapaa-ajalla toimiva, täydentävää suomenkielen opetusta antava kielikoulu, jossa on vähintään 6 oppilasta, vähintään kolmesta eri perheestä. Toiminta-avustusta voidaan myöntää kolmeen tarkoitukseen: opettajien palkkaan, vuokrakuluihin ja oppimateriaaleihin. Toiminta-avustukseen ovat oikeutettuja 3-18 –vuotiaat oppilaat. Kolmevuotiaiksi lasketaan avustuskauden aikana kolme vuotta täyttävät ja vastaavasti avustuskauden aikana 19 vuotta täyttävät eivät enää kuulu toiminta-avustuksen piiriin.

Toiminta-avustuksen myöntöperusteet:

  • 2/3 opettajien palkoista, laskennallisena 22 euroa/oppitunti (max. 2 oppituntia/ryhmä/viikko)
  • 2/3 vuokrakuluista, kuitenkin enintään 1000 euroa vuodessa (alle 50 oppilaan koulut) tai 1300 euroa vuodessa (yli 50 oppilaan koulut)
  • oppimateriaaliin 20-30 euroa/oppilas

Nämä kriteerit määrittävät maksimimäärän, jonka Suomi-koulu voi enimmillään saada toiminta-avustusta.

Suomi-koulujen saamaan toiminta-avustukseen vaikuttavat eniten oppilasmäärä, pidettyjen tuntien määrä (avustusta voi saada max. 2 oppituntia/viikko/ryhmä) ja vuokrakulut. Toiminta-avustuksella ei voi rahoittaa koko Suomi-koulun toimintaa, vaan koululla tulee olla myös muita tuloja, kuten esim. lukukausimaksu, sponsoreita tai muuta omaa varainhankintaa.

Toiminta-avustusta saaneen Suomi-koulun tulee toimittaa edellisen avustuskauden toiminta-avustuksesta Suomi-Seura ry:lle tiliselvitys, jonka liitteenä tulee olla toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä toiminnan- tai tilintarkastuskertomus.

Käsittelemme avustuslomakkeiden henkilötietoja Avustusten tietosuojaselosteen mukaisesti.

TOIMINTA-AVUSTUKSEN HAKUAIKA LUKUVUODELLE 2020-2021 ON 15.10.2020 MENNESSÄ. TILISELVITYS LUKUVUODELTA 2019-20 ON TOIMITETTAVA 15.10.2020 MENNESSÄ. 

Ohjeita haku- ja tiliselvityslomakkeiden täyttämiseen

Hakulomake 2020-2021

Tiliselvityslomake 2019-2020

Sopimuslomake 2020

Lisätietoja: Maarit Hyvärinen, [email protected] tai +358(0)447109324