Suomi-koulujen toiminta-avustus

 

Suomi-koulut voivat saada Suomesta toimintansa tueksi toiminta-avustusta. Avustus haetaan Suomi-Seuran kautta.

Toiminta-avustukseen oikeutettu Suomi-koulu on vapaa-ajalla toimiva, täydentävää suomenkielen opetusta antava kielikoulu, jossa on vähintään 6 oppilasta, vähintään kolmesta eri perheestä. Toiminta-avustusta voidaan myöntää kolmeen tarkoitukseen: opettajien palkkaan, vuokrakuluihin ja oppimateriaaleihin. Toiminta-avustukseen ovat oikeutettuja 3-18 –vuotiaat oppilaat. Kolmevuotiaiksi lasketaan avustuskauden aikana kolme vuotta täyttävät ja vastaavasti avustuskauden aikana 19 vuotta täyttävät eivät enää kuulu toiminta-avustuksen piiriin.

Toiminta-avustuksen myöntöperusteet:

  • 2/3 opettajien palkoista, laskennallisena 22 euroa/oppitunti (max. 2 oppituntia/ryhmä/viikko)
  • 2/3 vuokrakuluista, kuitenkin enintään 1000 euroa vuodessa (alle 50 oppilaan koulut) tai 1300 euroa vuodessa (yli 50 oppilaan koulut)
  • oppimateriaaliin 20-30 euroa/oppilas

Nämä kriteerit määrittävät maksimimäärän, jonka Suomi-koulu voi enimmillään saada toiminta-avustusta.

Suomi-koulujen saamaan toiminta-avustukseen vaikuttavat eniten oppilasmäärä, pidettyjen tuntien määrä (avustusta voi saada max. 2 oppituntia/viikko/ryhmä) ja vuokrakulut. Toiminta-avustuksella ei voi rahoittaa koko Suomi-koulun toimintaa, vaan koululla tulee olla myös muita tuloja, kuten esim. lukukausimaksu, sponsoreita tai muuta omaa varainhankintaa.

Toiminta-avustusta saaneen Suomi-koulun tulee toimittaa edellisen avustuskauden toiminta-avustuksesta Suomi-Seura ry:lle tiliselvitys, jonka liitteenä tulee olla toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä toiminnan- tai tilintarkastuskertomus.

Käsittelemme avustuslomakkeiden henkilötietoja Avustusten tietosuojaselosteen mukaisesti.

TOIMINTA-AVUSTUKSEN HAKUAIKA LUKUVUODELLE 2019-2020 ON 15.10.2019 MENNESSÄ.

Hakuohje 2019

HAKULOMAKE LUKUVUODELLE 2019-2020

Sopimuslomake 2019-2020

TILISELVITYSLOMAKE LUKUVUODELTA 2018-2019

Lisätietoja: Maarit Hyvärinen