Hyvä Suomen juhlavuoden 2017 toteuttaja maailmalla!

Lämmin kiitos siitä, että osallistuitte Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden rakentamiseen. Olemme yhdessä toteuttaneet kaikkien aikojen suurimman Suomen juhlavuoden. Jotta suomalaisten ja Suomen ystävien maailmanlaajuinen osallistuminen ja yhdessä tekeminen saadaan talletettua myös jälkipolville, pyydämme Sinua vastaamaan Suomi 100 Maailmalla -loppukyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään Valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -hankkeen loppuraportoinnissa sekä Suomi-Seuran viestinnässä.

Kysely on avoinna 15.3.2018 asti. Kiitokset avustasi!

Enkät om Finland 100 i Världen 

Till alla som bidragit till Finlands jubileumsår 2017 världen över

Vi vill framföra ett varmt tack till alla som varit med och bygga upp program för Finlands 100-årsjubileum. Tillsammans skapade vi ett jubileumsår som var alla tiders största för Finland.

För att vi för senare generationer ska kunna dokumentera finländares och Finlandsvänners delaktighet och samarbete världen över, ber vi just dig svara på denna enkät. Resultaten av enkäten kommer att användas i statsrådets kanslis slutrapport om projektet Finland 100 år och i föreningen Suomi-Seuras kommunikation.

Enkäten är öppen till den 15 mars 2018. Tack för din hjälp!

Finland 100 Worldwide Survey

Dear contributor to Finland’s centenary year 2017!

Warmest thanks for your contributions to the centenary year of Finland’s independence. Together, we have made this Finland’s greatest anniversary year ever.

In order to record the global participation and contributions of Finns and the friends of Finland for future generations we kindly ask you to answer the survey. The results of the survey will be used in the final report of the Finland 100 project implemented by the Prime Minister’s Office and in the communications of the Finland Society.

The survey will be open until 15 March 2018. Thank you for your help!

https://link.webropolsurveys.com/S/216BFFEA25888CBE