Suomen Silta 6/2017 on ilmestynyt niin paperi- kuin nettilehtenä.

Lehdessä kerrotaan mm. kirjeäänestyksen hyväksymisestä ulkosuomalaisille, hallituksen ulkosuomalaispoliittisesta ohjelmasta, presidentinvaaleista ja ehdokkaiden näkemyksistä siitä, miten ulkosuomalaisia on tarpeen huomioida Suomesta käsin, ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kokouksesta sekä Suomi-koulukokemuksista Saksassa.

Hyviä lukuhetkiä!