1.7.2019

Suomi tunnetaan maailmalla koulutuksen ja osaamisen kärkimaana. Suomi-Seura osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön asettamaan työryhmään, jossa selvitettiin Suomen kuuden ulkomaankoulun (Aurinkorannikko, Bryssel, Moskova, Pietari, Tallinna, Tartto) uudistustarpeita ja maailmalla toimivan noin 140 Suomi-koulun toimintaedellytyksiä sekä etäopetuksen kehittämismahdollisuuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 17.12.2018 työryhmän pohtimaan ulkomaankoulujen asemaa ja tulevaisuutta. Työryhmän viimeinen kokous pidettiin 14.6.2019.

Työryhmän kehittämisehdotukset koskevat ulkomailla annettavan opetuksen erityissäännöksiä, ulkomaille suuntautuvan etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen kehittämistä sekä kaksikielisen opetuksen mahdollistamista Suomen ulkomaankouluissa.

Työryhmä käsitteli myös maailmalla toimivien Suomi-koulujen toimintaedellytyksiä. Työryhmä esittää, että Suomi-koulujen saama valtionavustuksen riittävä taso varmistetaan. Suomi-koulujen toimintaa kehitetään siten, että se tavoittaa myös vuosiluokkien 7–9 oppilaita. Käsiteltäviä sisältöjä tehdään vaativammiksi ja kehitetään mahdollisuutta opiskella suomen kieltä ja kulttuuria myös verkossa jollain keveämmällä tavalla, unohtamatta lähiopetuksen merkitystä. Opetushallitus on suosittanut, että Suomi-koulut laativat Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositusta 2015 hyödyntäen koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Suomi-koulujen koulukohtaisista opetussuunnitelmista laaditaan määrällinen ja laadullinen kartoitus, jonka pohjalta voidaan yhtenäistää ja vahvistaa Suomi-koulujen opetuksen vaikuttavuutta ja laatua. Opetushallituksen päätös Suomi-koulujen valtionavustusten myöntämisperusteista vuodelta 2001 päivitetään. Päivityksen yhteydessä otetaan tarkasteluun oppilasryhmän muodostamisen perusteet mukaan lukien valtionavustukseen oikeuttavan ryhmäkoon pienentäminen ja mahdollisuus ottaa alle 3-vuotiaat lapset valtionavustuksen piiriin.

Lue Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (26.6.2019)

Työryhmämuistio sisältää kuvauksen suomalaisia ulkomaankouluja koskevasta toimintaympäristöstä, arvion nykytilasta ja työryhmän esitykset toiminnan ja sääntelyn kehittämistarpeista. Muistio sisältää myös esityksiä lainsäädännön kehittämisen pohjaksi.

Suomen ulkomaankoulujen asema ja tulevaisuus -työryhmän viimeinen kokous pidettiin 14.6.2019. Kuvassa vasemmalta: henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas (UM), ansainvä-listen asiain johtaja Jaana Palojärvi (OKM), johtaja Jari Rajanen (OKM), hallitusneuvos Janne Öberg (OKM), kansliapäällikkö, pj Anita Lehikoinen (OKM), opetusneuvos Hilkka Asteljoki, (Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys), rehtori Janne Salmela (Moskovan suomalainen koulu), toiminnanjohtaja Tina Strandberg (Suomi-Seura ry), hallitusneuvos Fredrik Forsberg (Suomi-Seura ry), Kari Forssten (Tallinnan suomalaisen koulun tukiyhdistys).