Suomen kansalaisten nettomaahanmuutto on ollut koko 2010-luvun miinuksella. Vuonna 2020 tapahtui selkeä muutos: muuttovoittoa Suomen kansalaisista oli 1 657. Myös Suomi-Seura ry:n saamien yhteydenottojen perusteella ulkosuomalaisten paluumuuttohalukkuus on kasvussa.

Tilastokeskuksen tuoreiden ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku kasvoi viime vuonna 10 854 hengellä. Koronarajoitusten vaikutukset näkyvät kansainvälisen muuttoliikkeen luvuissa. Suomen väkiluvun kasvu selittyy Tilastokeskuksen mukaan muuttovoitolla ulkomailta.

Yhteensä ulkomailta muutti Suomeen vuoden 2020 aikana 30 987 henkeä ja Suomesta ulkomaille 11 609 henkeä. Maastamuuttojen määrä kalenterivuodessa on jäänyt alle 12 000 muuton edellisen kerran 1990-luvun lopulla ja vuonna 2010.

Jos maahanmuuttoa tarkastellaan kansalaisuuden mukaan, erityisesti ulkomaan kansalaisten maahanmuutto Suomeen on kasvanut voimakkaasti. Suomen kansalaisten nettomaahanmuutto on taas ollut koko 2010-luvun miinuksella. Vuonna 2020 tapahtui selkeä muutos: muuttovoittoa Suomen kansalaisista oli 1 657.

Kaavio: Suomen kansalaisten nettomaahanmuutto 2010–2020.

Suomi-Seura kehittää paluumuuttajille Osaajaväylää Suomeen

Koronaepidemia ja brexit ovat lisänneet ulkosuomalaisten ohjeistuksen ja neuvonnan tarvetta. Tämä näkyi vuoden 2020 aikana Suomi-Seuran neuvontapalveluissa lisääntyneinä yhteydenottoina ja kävijämääräpiikkeinä verkkosivuilla. Yhteydenottojen perusteella ulkosuomalaisten paluumuuttohalukkuus on kasvussa.

Ulkomailla asuneen Suomen kansalaisen paluuta pidetään usein helppona, mitä se ei suinkaan aina ole. Tarvetta erityisesti työnhaun ja kotiuttamispalvelujen kehittämiselle on tullut esiin ulkosuomalaisille kohdennetuissa tutkimuksissa ja -selvityksissä, joista osassa myös Suomi-Seura on ollut mukana.

Suomi-Seura on käynnistämässä Osaajaväylä Suomeen -mallia yhdessä Varsinais-Suomen TE-keskuksen kanssa. Yhteistyössä ovat mukana myös työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland ja joukko Suomen kuntia. Mallin tavoitteena on nostaa ulkosuomalaisten osaajien tietotaidon arvostusta ja kysyntää Suomessa ja auttaa kotimaisia työnantajia löytämään ulkosuomalaiset osaajat. Osana mallia olemme polkaisemassa käyntiin tukihenkilötoimintaa paluumuuttajien kotiutumisen tukemiseksi. Lisätietoja: vt. palvelupäällikkö Kaisa Pudas, kaisa.pudas@suomi-seura.fi

Lue lisää: Tilastokeskuksen julkaisu