Studera i Finland

 

 

Portalen Studieinfo innehåller information om utbildningsalternativ. Via sidorna kan du delta i gemensamma ansökan till
–yrkeshögskolor (YH) och universitet/högskolor samt
– gymnasier och yrkesutbildning.

Vissa universitet har separata ansökningar för internationella sökanden.

Söker du till universitetsstudier på engelska lönar det sig för dig att besöka www.studyinfinland.fi.

Är du inte medborgare i ett EU- eller EES-land eller familjemedlem till en medborgare i ett sådant land och kommer till Finland för att avlägga högskoleexamen på engelska ska du betala en terminsavgift för studierna. Ska du avlägga examen på finska eller svenska tas inte en terminsavgift.

Är du finsk medborgare? Om inte måste du eventuellt söka visum eller upphållstillstånd då du flyttar till Finland eller så måste du registrera din uppehållsrätt i Finland. Ytterligare uppgifter finns på sidorna för Migrationsverket.

Finska medborgare och under vissa förutsättningar också medborgare i andra länder kan få studiestöd för studier i Finland. Ytterligare uppgifter finns här.

Om möjligheterna att få studiestöd för studier utomlands kan du läsa här.

Uppgifter om studiebostäder i Finland finns på sidorna för Finlands studiebostäder SOA rf.