Stödpersoner

 

Finland-Samfundets stödpersoner är finländare som länge bott utomlands. De hjälper inflyttare i deras nya land.

Finland-Samfundet har stödpersoner i Argentina, Australien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Japan, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Turkiet, Tyskland och USA.

Dessa personer ingår i rådgivningstjänsten hos Finland-Samfundet. Är du medlem kan du därmed be om kontaktuppgifter för stödpersoner från tjänsten.

De råd en stödperson ger är gratis för dig så länge de inte orsakar stödpersonen kostnader.

Stödpersoner varken förmedlar logi eller bostäder eller söker arbete eller studie- eller praktikplatser.

I god tid före flyttningen ska du börja utreda förhållandena i nya hemlandet och frågor som rör flytten. I dessa samband får du verkligen sakkunnig hjälp från rådgivningstjänsten hos Finland-Samfundet och vid den från stödpersonerna hos Finland-Samfundet. Låt inte svårigheterna i början lamslå dig. Andra länder har annorlunda seder som ofta kan kännas ganska tokiga för oss finländare, men man ska ta seden dit man kommer. Kan du språket i landet anpassar du dig snabbare”, råder Marko Suomalainen (bilden), stödperson hos Finland-Samfundet, Thessaloniki, Grekland.

 

 

 

Ytterligare uppgifter:
[email protected]

+358-(0)9-684 1210