Sprid idéer!

 

Under årens lopp har Finland-Samfundet kunnat stöda många fina idéer och projekt som utlandsfinländska organisationer genomfört runtom i världen. Vi vill sprida dessa idéer och samtidigt presentera mångsidiga verksamheten hos utlandsfinländska organisationer. Först i tur står ett aktuellt och lysande projekt hos Sunshine Coastin Suomalainen Ystävätuki i Australien. I projektet fick lokala finländska seniorer bekanta sig med informationsteknik. Vilka idéer har er organisation genomfört?

Australian Sunshine Coastin Suomalainen Ystävätuki: Informationsteknik för finländska seniorer

Torshälla Finska Förening: Barnens bästa språkläger