Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suosituksen kunnille ja kuntayhtymille covid-19-rokotuksista henkilöille, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa.

0

Moni on jäänyt Suomeen ’loukkuun’ pandemian takia, eikä voi matkustusrajoitteiden ja/tai omien terveydellisten syidensä takia palata asuinmaahansa. On erittäin tärkeää, että myös Suomessa tilapäisesti oleskeleva ulkosuomalainen voi saada koronarokotteen rokotejärjestelmän mukaisesti ja olemme olleet asian tiimoilta yhteydessä viranomaisiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM ) julkaisi 10.3.2021 tiedotteen koskien kotikunnattomien henkilöiden covid-19-rokotuksia: Kuntainfo: covid-19-rokotuksia suositellaan henkilöille, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa

Tiedotteessa sosiaali- ja terveysministeriö antaa suosituksen kunnille ja kuntayhtymille covid-19-rokotuksen antamisesta henkilöille, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa tai joilla ei ole muuta oikeutta saada ennaltaehkäiseviä julkisen terveydenhuollon palveluja Suomessa. Suositus ei kuitenkaan koske matkailijoita tai lyhytaikaisesti Suomessa vierailevia henkilöitä.

Pyysimme Sosiaali- ja terveysministeriöltä tarkennusta siitä, kattaako suositus myös Euroopan ulkopuolisissa maissa kirjoilla olevat henkilöt. ”STM:n suositus koskee kaikkia kotikunnattomia. Siten EU-, ETA-maissa, Pohjoismaissa, Britanniassa, sosiaaliturvasopimusmaissa tai kolmansissa maissa vakinaisesti asuvilla, jotka oleskelevat Suomessa muuten kuin lyhytaikaisesti tai matkailutarkoituksessa, on mahdollisuus saada covid-19-rokotus” tarkentaa ylilääkäri Paula Tiittala Suomi-Seuralle.

Entä missä ja miten kotikunnaton voi koronarokotuksen saada? ”Vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1105/2020) mukaisesti rokotusten järjestäminen on kuntien vastuulla. STM:n suositus kotikunnattomien covid-19-rokotuksista on lähetetty kaikkiin kuntiin. Kotikunnaton henkilö voi olla yhteydessä siihen kuntaan, jonka alueella hän oleskelee. Kunnat arvioivat yksittäisen kotikunnattoman henkilön kohdalla edellytykset saada covid-19-rokote Suomessa” Tiitala vastaa.

Kannattaa siis seurata THL:n Rokotteet ja koronavirus – sivua ja oleskelukunnan viestintää koronarokotusjärjestyksen etenemisestä. Kun omaan rokotusvuoroon on mahdollista varata aika, on hyvä olla yhteydessä kuntaan, jonka alueella oleskelee. Lopullisen päätöksen rokotusoikeudesta tekee rokotuskunta.

Sveriges Radio Finska haastatteli aiheesta STM:n ylilääkäri Paula Tiittalaa, voit kuunnella 11.3.2021 julkaistun haastattelun täältä: Myös väliaikaisesti Suomessa asuva voi saada koronarokotteen – Sveriges Radio Finska | Sveriges Radio

Yleistietoa koronaviruksesta selkokielellä: Koronavirus selkokielellä – Infektiotaudit ja rokotukset – THL

Matkustaminen ja koronavirus selkokielellä: Matkustaminen ja koronavirus selkokielellä – Infektiotaudit ja rokotukset – THL

Koronatiedotteet eri kielillä: Koronatietoa eri kielillä – Infektiotaudit ja rokotukset – THL¨

Korona info: Korona-info: tietoa koronaviruksesta puhelimitse ja chatissa (valtioneuvosto.fi)