USP päätöslauselmien luovutustilaisuus

TIEDOTE 15.9.2021

Suomi-Seura ry:n puheenjohtaja, ulkosuomalaisparlamentin puhemies Markus Aaltonen luovutti tänään 15.9.2021 ulkosuomalaisparlamentin 10. istunnon päätöslauselmat sisäministeri Maria Ohisalolle. Tilaisuuteen osallistui myös USP:n puhemiehistön jäseniä eri puolilta maailmaa. Päätöslauselmat heijastavat ulkosuomalaisten käytännön tarpeita ja toiveita ja ne huomioidaan Suomen uuden ulkosuomalaisstrategian laadinnassa. Päätöslauselmista on aikaisemmin toteutunut mm. kaksoiskansalaisuus ja kirjeäänestys.

Ulkomailla asuu pysyvästi 300 000 Suomen kansalaista. Päätöslauselmissa ulkosuomalaiset esittävät, että vahvan sähköisen tunnistautumisen välineen käyttöönotto helpottaisi merkittävästi asiointia Suomeen. Ulkosuomalaiset toivovat myös, että yli 250 000 ulkosuomalaisen äänioikeutetun vaikuttamis- ja äänestysmahdollisuuksia kehitetään. Lisäksi ulkosuomalaiset esittävät parannuksia mm. passi- ja viisumipalveluihin sekä kansalaisuutta koskeviin asioihin. Ulkosuomalaisille suunnattujen kulttuuri- ja koulutuspalvelujen kehittäminen on erittäin tärkeää suomalaisen identiteetin säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi ulkomailla. Päätöslauselmissa esitetään myös, että ulkosuomalaista osaamista ja tietotaidon arvostusta Suomessa on nostettava ja paluumuuttoa sujuvoitettava.

Ulkosuomalaisparlamentti kokoontui ensimmäistä kertaa etäistuntoon 11.–12.6.2021. Maailmanlaajuiseen Istuntoon osallistui yhteensä 275 ulkosuomalaista, jotka edustivat noin 150 ulkosuomalaisyhteisöä 23 maassa.

Suomi-Seura ry:n ulkosuomalaisparlamentti on perustettu vuonna 1997. USP käsittelee ulkosuomalaisyhteisöjen toimittamia aloitteita ja antaa Suomen päättäjille suosituksia ulkosuomalaispolitiikan kehittämiseksi. Suomi-Seura ry järjestää ulkosuomalaisparlamentin istunnot ja edistää päätösten toteutumista. Parlamentin toimintaan osallistuu noin 540 ulkosuomalaisyhteisöä 37 maasta.