Selvitys media-avustuksen käytöstä/ Redovisning över användning av media bidrag / Account of the use of the media grant

Lähetä liitteet (tositteet ja kuittikopiot) erikseen osoitteeseen /Skicka bilagorna (verifikat och kvittokopier) separat to / Send eclosures (documets and receipt copies) separately to [email protected]