Selvitys media-avustuksen käytöstä / Redovisning över användning av media bidrag / Account of the use of the media grant

Jos haluat kopion selvityksestä, tulosta se ennen lähettämistä. Om du vill ha kopia av raporten, skriv ut den innan du skickar den. If you want a copy of the report, print it before sending.