Finland-Samfundet i Rom

 

                            

Finland-Samfundet i Rom har fortsatt sina aktiviteter trots svårigheterna under de senaste par åren och vi har numera 67 medlemmar – vårt högsta medlemsantal på över tio år. Kriget i Europa har kastat sin skugga över våren och vi donerade 300 euro till katastroffonden vid Finlands Röda Kors för att hjälpa ukrainarna i deras nöd.
Efter en paus på närapå två år återgick Finlandsskolan till närundervisning redan i höstas och varannan vecka hörs det glatt fnitter på innergården till kyrkan Santa Dorotea då barnen återvänt dit för att spela och leka. Det finns tre grupper och knappa 30 barn träffar varandra varannan vecka under sex lärares vaksamma ögon. Samfundets värdefulla bibliotek är öppet samtidigt i skollokalerna.
Finskakurserna för vuxna fortsätter tills vidare på distans. De hålls varje vecka och har totalt 21 deltagare. Varje år delar vårt samfund ut ett stipendium till den vuxenstudent som får bästa poängen i ansökningsprocessen och kan därmed delta i en intensivkurs i finska i Finland. Eftersom det inte varit möjligt att resa till Finland i ett par år kommer hela tre stipendiater från Rom att delta i sommargymnasiet för finska språket och kulturen i Jyväskylä i år!
Vårt samfund samordnar en diskussions- och mötesserie, Juttutupa Roomassa, där vi tar upp finländskhet, italienskhet och aktuella teman alltid ur ett nytt perspektiv. På hösten återvände vi till Villa Lante där vår gästtalare Pia Rämä-Ory från en forskningsgrupp om språk och kognition vid Paris universitet inledde en diskussion om att växa upp som tvåspråkig. I vår bekantade vi oss åter med protestantiska kyrkogården i Rom, Cimitero Acattolico, guidade av Silja Tuominen. Där vilar bland annat finska skulptören Johannes Takanen.
Under pandemin lärde vi oss att laga mat på distans tillsammans med Kimmo Kettunen, kock på finländska ambassaden i Rom. Vi har fortsatt dessa träffar och redan hunnit med ett par denna vår och lagat till exempel fisksoppa och potatisrieskan samt självklart karelska piroger!
På vintern har höjdpunkten varit vår traditionella julfest som vi denna gång firade i något mindre tecken med barnen i våra skollokaler i Trastevere. Vi hade ytterligare en traditionell julkyrka i kapellet Santa Brigida dit vi återvänder för en sommarmässa i maj.
I tillägg till dessa mer traditionella träffar återaktiverar vi bland annat vår bobollsklubb och firar vårt 35-årsjubileum i höst.
Samfundets styrelse består av sex starka och aktiva kvinnor. Vi träffar varandra med några månaders mellanrum men håller hela tiden kontakt med varandra på WhatsApp eftersom vi saknar varken energi eller idéer!
Satu Sulkunen/Rom, maj 2022