Riksdagsvalet 2023 – Kom ihåg att rösta!

0

Röstberättigad vid riksdagsval är varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år.

Är du röstberättigad kan du rösta i riksdagsvalet på något av de följande sätten:

  • per brev från utlandet om du bor eller vistas utomlands under hela valet,
  • på vilket som helst allmänt förhandsröstningsställe i Finland den 22–28 mars 2023 eller utomlands den 22–25 mars 2023 eller
  • på valdagen i Finland den 2 april 2023 i den vallokal som antecknats för dig i rösträttsregistret och som anges på den anmälan om rösträtt du fått. Vallokalerna är öppna klockan 9–20.

Möjlighet att rösta per brev

Är du röstberättigad och bor eller vistas utomlands under riksdagsvalet får du rösta per brev.

Du får rösta per brev om du har rösträtt och du bor eller vistas utomlands under hela röstningsperioden:

Kolla också vår videoanvisning på Justitieministeriets Youtube-kanal.

Du kan beställa materialet endast för dig själv och enbart till en adress utomlands. Det kan också handla om en tillfällig adress utomlands där du befinner dig vid tidpunkten för valet i stället för din stadigvarande boningsort.

Enklast beställer du brevröstningsmaterialet via elektroniska beställningstjänsten hos justitieministeriet. Alternativt kan du beställa det per post eller e-post. Du kan däremot inte beställa materialet per telefon.

Du kan rösta per brev genast den 2 mars 2023 efter att kandidatnumren fastställts.

Sänd din brevröst i god tid och kom ihåg att betala portot för ytterkuvertet. En brevröst med utländsk poststämpel ska vara framme hos rätt centralvalnämnd i Finland senast den 31 mars 2023 före klockan 19. Röster som anländer efter det beaktas inte. Namnet på och adressen till din centralvalnämnd står på anmälan om rösträtt. Har du inte fått en anmälan om rösträtt kan du ta reda på din kommun till exempel genom att kontakta valservicenumret eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Brevet måste sändas från utlandet. Har ytterkuvertet inte försetts med en utländsk poststämpel kan rösten lämnas obeaktad.

Förhandsröstning utomlands

Röstberättigade kan fritt välja att rösta på förhand på vilket som helst allmänt förhandsröstningsställe i Finland eller utomlands.

Förhandsröstningsställen utomlands är de finländska beskickningar och deras verksamhetsställen som ställs fast i en statsrådets förordning. Många ställen är öppna under alla fyra förhandsröstningsdagar. Vissa kan dock vara öppna en kortare tid.

Förhandsröstningsställena i Finland och utomlands offentliggörs på vaalit.fi den 20 januari 2023.

Läs mer om riksdagsvalet och om hur du röstar på vaalit.fi.

Om du har frågor om valet eller röstningen kan du ringa Justitieministerietes avgiftsfria servicenumret (betjänar vardagar klockan 8−16 finsk tid)
+358 (0)800 9 4770 (finska)
+358 (0)800 9 4771 (svenska)
WhatsApp-meddelandetjänst: +358 (0)50 438 873
E-post: kirjeaanestys@vaalit.fi

Riksdagsvalet 2023 – viktiga datum

  • 2.1.2023 Beställningstjänsten för brevröstningsmaterialet öppnas.
  • 2.3.2023 Du kan börja rösta per brev efter att kandidaterna och deras nummer fastställts.
  • 22–25.3.2023 Förhandsröstning utomlands.
  • 22–28.3.2023 Förhandsröstning i Finland.
  • 31.3.2023 före klockan 19 Brevrösten ska vara framme hos centralvalnämnden i din hem- eller folkbokföringskommun.
  • 2.4.2023 Valdag, på valdagen får du rösta endast i den vallokal som anges på den anmälan om rösträtt du fått.
  • 5.4.2023 Valresultatet fastställs.