Från och med riksdagsvalet 2019 blir det möjligt att brevrösta vid finska val. Alternativt kan du fortfarande rösta på ett allmänt förhandsröstningsställen utomlands som finns på https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2019/se/ulkomais.html

Om du vill rösta per brev ska du beställa brevröstningshandlingarna till utlandet. Handlingarna som behövs för brevröstning kan beställas på  https://vaalit.fi/sv/brevrostning  Du får en bekräftelse av beställningen på skärmen och per e-post, om du har gett din e-postadress.

Handlingarna skickas med posten till den adress utomlands du angett i beställningen. När du har röstat ska du skicka handlingarna till centralvalnämnden i din egen kommun i Finland så att de är framme senast den 12 april 2019. Du svarar själv för att din röst hinner fram i tid, så se till att du beställer handlingarna i god tid.

Mer information om brevröstning finns på adressen vaalit.fi/brevrostning

Videoanvisning om brevröstning https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=Oo5qNU2vT_I

Mer information om beställning av brevröstningsmaterial får du av kundtjänsten för brevröstning på tfn  +358 295 150 040 (öppet kl. 8 – 16 finsk tid), e-post kirjeaanestys@vaalit.fi

Justitieministeriets anvisning för brevröstning