Suomi-Seuran ry:n puheenjohtaja, valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen

Riksdagsråd Markus Aaltonen fortsätter som ordförande för Finland-Samfundet. På årsmötet den 30 september valdes även nya medlemmar till Finland-Samfundets styrelse. Som ny medlem valdes lärare, ordförande för stödföreningen för Finlandsskolor, lärare Veera Toivonen (suppleant Satu Oldendorff).

Finland-Samfundet har medlemmar i 58 länder. Mötesdeltagare representerade Samfundets medlemmar i 11 länder: Australien, Belgien, Estland, Finland, Frankrike, Holland, Italien, Storbritannien, Schweiz, Tyskland och USA.

Suomi-Seura ry:n säännöt (på finska)

Finland-Samfundets regering 2021:

MEDLEMMAR   SUPPLEANTER
pj Markus Aaltonen, riksdagsråd Arja Alho, politices doktor
Kimmo Kajaste, landskapsråd Marja Ala-Kokko, journalist, Yle
Jaana Tapanainen-Thiess, ledande sakkunnig, statsrådets kansli Saara Pellander, direktör, Migrationsinstitutet
Petri Tuomi-Nikula, äldre rådgivare, SITRA Johanna Peltoniemi, forskardoktor, Helsingfors universitet
Maria Lohela, kandidat i humnistiska vetenskap
Hannu Suihkonen, generalsekreterare, Sjömanskyrkan rf
Tarja Valde-Brown, Partner, Eurofacts Tuomas Leppilampi, Senior Consultant, Eficode
Larserik Häggman, journalist Malin Lindholm, verksamhetsledare för Finlands Svenska Skolungdomsförbund, vice ordförande för Finlands Scouter
Veera Toivonen, lärare, ordförande för stödföreningen för Finlandsskolor Satu Oldendorff
Pasi Tuominen, konsular chef, förträdare för utrikesministeriet Laura Kamras, chef för enheten för offentlig diplomati, utrikesministeriet