Projektet International Talent Finland börjar samla in information: utlandsfinländare och återflyttare får sin röst hörd

PRESSMEDDELANDE 31.1.2022

Projektet International Talent Finland inleddes hösten 2021. I det utreds hur Finland kunde bli ett land som lockar, förankrar och attraherar sakkunniga och dit det är enkelt för utlandsfinländare att återvända eller en utlandsfinländsk expert att flytta för att arbeta. Nu behöver projektet hjälp av utlandsfinländare och återflyttare då en enkät för dem öppnas vecka 6. Länken till enkäten sprids bland annat via kommunikationskanalerna hos Finland-Samfundet. Du kan besvara enkäten på finska eller svenska.

Ytterligare information om projektet:

Tutkimusjohtaja Mari K. Niemi, E2 Tutkimus, mari.k.niemi@e2.fi

Ytterligare information om enkäten:

Vanhempi tutkija Ville Pitkänen, E2 Tutkimus, ville.pitkanen@e2.fi

Följ projektet:

https://twitter.com/kvosaajiensuomi

https://www.facebook.com/kvosaajiensuomi