Priset för pass och id-kort som utfärdas utomlands stiger 1 januari 2022

0

25.11.2021

Tack vare vårt aktiva påverkansarbete har planerade prishöjningen jämkats från föreslagna 55 euro till 35 euro. Priset för en passansökan utomlands stiger från nuvarande 140 euro till 175 euro från och med den 1 januari 2022. Priset på id-kort höjs åter med 6 euro till 96 euro.

Läs utrikesministeriets pressmeddelande

Efter remissbehandlingen jämkades föreslagna prishöjningen och nya passavgiften är nu lägre än kostnaderna för passet med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten.

Inrikesministeriet leder för tillfället beredningen av finländska utlandsfinländarstrategin för 2022–2026. Finland-Samfundet har deltagit i detta arbete. Vi har lyft fram förslag ställda av utlandsfinländarparlamentet och de önskemål som framkommit då utlandsfinländare hörts om att förlänga giltighetstiden för pass till 10 år och utveckla e-ansökningen av pass så att den betjänar bättre utomlands bosatta.

Tjänsterna till utlandsfinländare ska utvecklas oberoende av gränser så att de inte orsakar orimliga kostnader eller besvär på grund av boningsorten. Flexibla tjänster gör Finland attraktivare. Finland drar kulturell och ekonomisk nytta av att utlandsfinländare har aktiva relationer med och besöker Finland. Möjligheten att resa och en stark kulturell kontakt och identitet gör det dessutom enklare att eventuellt återvända. Finland behöver kunnig arbetskraft och återflyttare ingår i en hållbar lösning till framtida arbetskraftsbristen.

Vårt utlåtande över höjningen av passpriset för utlandsfinländare (på finska)