Praktik utomlands hos finländska organisationer

 

Praktikplatser utomlands erbjuds av
Finland-hem
Business Finland
Utlandsfinländska tidningar och Finnish American Heritage Center
Finländska utlandsbeskickningar
Kultur- och vetenskapsinstitut
Utländska universitet som har undervisning i finska språket och Finlands kultur
Exportcenter

Praktikprogrammet samordnas av Utbildningsstyrelsen.