Text: Jenny Orphanou

Covidpandemin har påverkat intressebevaknings- och rådgivningstjänsterna hos Finland-Samfundet redan i 2,5 år

Hos rådgivningstjänsterna på Finland-Samfundet började pandemirelaterade kontakterna öka från och med mars 2020. Därför beslöt Finland-Samfundet att fokusera på att informera om och ge råd i pandemifrågor.

Under pandemin undrade utlandsfinländare och finländare som tillfälligt vistades utomlands bland annat över vaccinationer, resebegränsningar, tillgången till vård i Finland och hur coronaintyg beviljas och används. Aktuell information till utlandsfinländare om hur pandemiläget påverkar resor till Finland har varit bland de mest lästa artiklarna på våra webbsidor.

Beslutsam intressebevakning

I Finland beaktade myndigheterna inte inledningsvis utlandsfinländarna och deras internationella familjemedlemmar då de fattade pandemirelaterade beslut. Finland-Samfundet kontaktade aktivt finländska beslutsfattare och myndigheter som social- och hälsovårdsministeriet SHM, Institutet för hälsa och välfärd THL, FPA och Regionförvaltningsverkets coronainformation.

Särskilt under inledande skedet blev situationen besvärlig för de utlandsfinländska seniorer som besöker Finland och tillhör en riskgrupp men som på grund av sitt hälsotillstånd och resebegränsningarna inte kunde återvända till hemlandet. Eftersom de inte hade en hemkommun i Finland vaccinerades de inte mot covid här. Inte ens det hjälpte att de omfattades av sociala tryggheten i ett land med vilket Finland hade ett avtal. Du kunde inte heller låta vaccinera dig inom den privata sektorn. Denna ohållbara situation satte fart på tjänsteteamet på Finland-Samfundet.

”Jag beslutade att inte ge upp förrän de utlandsfinländare som strandat i Finland vaccineras. För många var situationen skrämmande och allvarlig. Därför var det ytterst viktigt att fort få beslutsfattare att i sina myndighetsanvisningar också beakta personer som inte har en hemkommun i Finland men vistas här tillfälligt och få dessa personer med i vaccinationsprogrammen. Beslutsfattarna hade också annars händerna fulla av att hantera pandemin men lyckligtvis kunde vi synliggöra behoven bland utlandsfinländare”, kommenterar rådgivningsexpert Jenny Orphanou.

När det antogs en EU-förordning om covidintyg började medlemsstaterna tillämpa förordningen fullt ut vid skilda tidpunkter och också mellan de nordiska länderna förflyttade sig medborgare som till en början blev lidande. Finland-Samfundet arbetade hårt för att åtgärda detta missförhållande.

Pandemiinformation via flera kanaler

Finland-Samfundet tar regelbundet kontakt med myndigheter. Genom att förutse kommande beslut kan vi omedelbart informera utlandsfinländare och återflyttare om dem på ett förståeligt sätt.

I mars 2021 togs första stegen i frågan om covidvaccin för utlandsfinländare i Finland. Vi informerade om att social- och hälsovårdsministeriet antagit en rekommendation för kommuner om covid-19-vaccin till personer utan hemkommun i Finland. Så småningom blev det enklare för utlandsfinländare att låta vaccinera sig hos kommunen. Sommaren 2021 kunde vi informera om rätten för personer utan hemkommun till gratis coronatest, covidvaccin och coronavård efter en lagändring som trädde i kraft i juli 2021. Utlandsfinländare och återflyttare undrade också över hur covidintyg skulle användas. Vi började informera om EU-intyget och resor under pandemin i augusti 2021 och uppdaterade våra uppgifter till och med december 2021.

Planerare Liisa Oinonen ångade på med resemeddelanden från mars 2020 till sista juni 2022 då vi hade den stora glädjen att meddela att covidreserestriktionerna upphört vid finländska gränsen den 1 juli 2022 och att det inte längre behövs vaccinationsintyg eller covidtester då du kommer till Finland.

Pandemin pågår dock fortfarande. Därför följer vi noggrant med situationen och informerar vid behov.