Osaajaväylä Suomeen – tukea paluumuuttoon

Olemme Suomi-Seurassa kehittämässä Osaajaväylä Suomeen -mallia. Vuonna 2021 mallia on ideoitu yhdessä paluumuuttajien ja Varsinais-Suomen TE-keskuksen kanssa.
Yhteistyössä ovat olleet mukana myös työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland ja joukko Suomen kuntia. Kerromme tässä hankkeen taustoista ja tavoitteista.

Paluumuuttaja tuo Suomelle merkittävää osaamispääomaa.
Ulkomailla asuneen Suomen kansalaisen paluuta kotimaahan
pidetään usein helppona. Sitä se ei kuitenkaan aina ole.
Paluumuuttoon liittyvät tutkimukset ja kyselyt paljastavat,
että paluumuuttaja tarvitsee tukea erityisesti työllistymisessä ja kotiutumisessa.
Myös mukana muuttavan ulkomaalaisen puolison sopeutumisessa ja
kielen oppimisessa on omat haasteensa, eikä lapsillekaan siirtyminen suomalaiseen
koulujärjestelmään ole aina ongelmatonta.

Osaajaväylä Suomeen -malli rakentuu Suomi-Seura ry:n
maailmanlaajuisen suomalaisverkoston ja sen ainutlaatuisen
ulkosuomalaisuuden asiantuntijuuden perustalle.
Seurassa on pitkä kokemus neuvontapalveluiden tuottamisesta
maailmalla asuville suomalaisille.

Suomi-Seuran Osaajaväylä-mallin tavoitteena on:

  • nostaa ulkosuomalaisten osaajien tietotaidon arvostusta,
    kysyntää ja saatavuutta Suomessa,
  • auttaa kotimaisia työnantajia löytämään ulkosuomalaiset osaajat,
  • mahdollistaa osaamispääoman paluun Suomeen ja
  • helpottaa paluumuuttajien kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan.

Osaajaväylän palveluihin suunnitellaan pääosin digitaalisia
neuvonta- ja ohjauspalveluja ulkosuomalaisille osaajille ja
heidän perheilleen sekä digitaalisia kohtaamismahdollisuuksia
ulkosuomalaisille osaajille ja työnantajille.

Ulkosuomalaisten osaajien houkutteleminen Suomeen vaatii monikielisten,
kansainvälisten perheiden kohdalla panostusta puolison työllistymiseen,
perheenjäsenten kielenopiskelun ja arkielämän järjestelyihin.

Hanketta on suunniteltu vuoden 2021 aikana ja sen kehittäminen jatkuu vuonna 2022.

Lisätietoja: palvelupäällikkö Senni Jyrkiäinen, [email protected]

Aiheesta lisää: Studio PORE-kanavalla keskusteltiin paluumuutosta 3.11.2020
Tiiseri: Takaisin Suomeen? Paluumuuttajan tie työelämään