Ny medlemsförmån: Hjälp och trygghet till seniorers vardag från Helppy – två gratis besök för Finland-Samfundets medlemmar

0

 

9.11.2021

Oroar du dig över hur din åldrande förälder klarar sig i vardagen i Finland? Finns det mycket att reda ut som anhörig, och du vet inte var du ska börja?

Helppy är Finlands första vårdtjänst format ut anhörigas synvinkel. Helppy erbjuder alla tjänster och produkter som senioren kan behöva från samma plats, och finns till för att göra vardagen smidig. Vår verksamhet finns i hela Finland.

Senioren får alltid hjälp av samma bekanta person, som vi kallar för helppare. Helpparen hjälper till enligt seniorens behov med t.ex. underhåll av hemmet, butiksärenden och umgänge. Efter varje besök kan helpparens hälsningar läsas i en app och där ni även kan direkt diskutera med helpparen.

Till anhöriga erbjuder vi omfattande rådgivning och stöd. I Helppys familjeportal kan ni kostnadsfritt kartlägga hur väl ni har förberett er för er närståendes åldrande, och all annan viktig information angående vård och åldrandet: www.helppy.fi/omaisportaali (på finska).

Finland-Samfundets medlemmar får nu de två första helpparebesöken gratis. Besöken kan beställas via Helppys beställningsformulär eller genom att ringa direkt till Helppy, tel. 010 299 8 299. Ange ditt medlemsnummer vid beställning. Förmånen kan användas fram till 1.6.2022.

Mer om Helppy kan du läsa här: https://www.helppy.fi/