Nuoret

NUORET MAAILMALLA

Muista pitää osoite- ja henkilötiedot ajan tasalla Suomen väestötietojärjestelmässä

Kun asut ulkomailla ja olet Suomen kansalainen, muista ilmoittaa Suomeen:

 • uusi osoite aina kun muutat, myös silloin kun muutat ulkomailla osoitteesta toiseen
 • kun etu- tai sukunimesi muuttuu
 • kun saat lapsen
 • kun menet naimisiin/rekisteröit parisuhteesi tai jos eroat

Sinun kannattaa tarkistaa Omien tietojen tarkastus -palvelusta, että tietosi Väestötietojärjestelmässä ovat oikein. Ulkomailla oleskelevalla Suomen kansalaisella on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa Suomen viraomaisille henkilötietojen muutoksista. Varmistat samalla sujuvan asioinnin esimerkiksi passia hakiessasi ja saat postissa äänioikeusilmoituksen, kun pidät tietosi ajan tasalla.

Lue lisää Digi ja väestötietoviraston sivuilta.

Muista tehdä matkustusilmoitus

Matkustusilmoitus on ulkoministeriön palvelu, jossa ulkomaille matkustavat tai muuttavat suomalaiset voivat antaa matka- ja yhteystietonsa ulkoministeriölle. Näin varmistat, että  hätätapauksessa tai kriisitilanteessa ulkoministeriö saa sinuun yhteyden.

Suomen kansalaisuuden säilyttäminen

Jos olet kaksoiskansalainen ja asut ulkomailla, saatat menettää Suomen kansalaisuuden 22 vuotta täytettyäsi. Kansalaisuuden säilyttämiseksi riittää, että teet kirjallisen ilmoituksen, jossa kerrot, että haluat säilyttää Suomen kansalaisuuden. Vot tehdä ilmoituksen, kun olet täyttänyt 18 vuotta mutta et ole vielä täyttänyt 22 vuotta. Lue lisää Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Varusmiespalvelus Suomessa

Jokainen 18 – 60 -vuotias mies, jolla on Suomen kansalaisuus, on asevelvollinen. Varusmiespalvelus suoritetaan yleensä 19–20 -vuotiaana, mutta sen voi aloittaa myös 18 ja 29 ikävuosien välillä. Suomessa naiset voivat hakea vapaaehtoiseen asepalvelukseen.

Asevelvollisella, jolla on kaksoiskansalaisuus, ei ole velvollisuutta tulla kutsuntaan eikä varusmiespalvelukseen, jos:

 • hän on myös Norjan, Ruotsin, Tanskan tai USA:n kansalainen ja hän asuu tässä toisen kansalaisuutensa mukaisessa valtiossa.
 • hänen asuinpaikkansa on viimeiset seitsemän vuotta ollut muualla kuin Suomessa.

Jos hän muuttaa Suomeen alle 30-vuotiaana, hänet voidaan määrätä varusmiespalvelukseen.

Lue lisää asevelvollisuudesta, kutsunnoista ja varusmiespalveluksesta Puolustusvoimien Varusmiespalvelus 2020 -oppaasta.
Guide in English

Siivet vievät, juuret Suomessa – Suomi-Seura palvelujen tarjoajana – selvitys

Siivet vievät, juuret Suomessa -selvitys valmistui 2019. Selvitystä varten toteutettiin kysely, johon vastasi 611 maailmalla asuvaa 18–29-vuotiaista suomalaista nuorita. Selvityksen pohjalta Suomi-Seura ry:n on jo ryhtynyt kehittämään nuorille suunnattuja palveluja, toimintatapoja ja -kanavia ja tavoitteen on lisätä nuorten näkyvyyttä Suomi-Seura ry:n toiminnassa. Pysy kuulolla!

Ruotsinkielinen tiivistelmä sivulla 4 ja englanninkielinen sivulla 5.

 

MAAILMALTA SUOMEEN

Suomen kansalaisen muutto Suomeen

Jos olet Suomen kansalainen, sinulla on aina oikeus palata kotimaahan. Suomeen muutosta on tehtävä muuttoilmoitus, jos oleskelet maassa kestää yli kolme kuukautta. Jos muutat Suomeen toisesta Pohjoismaasta, sinun on mentävä henkilökohtaisesti Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikaan tekeään muuttoilmoitus. Jos muutat Suomeen jostain muusta maasta ja tietosi ovat jo Suomen väestötietojärjestelmässä, voit tehdä muuttoilmoituksen sähköisesti. Muutoin sinun on mentävä henkilökohtaisesti Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan tekemään muuttoilmoitus.

Muista tehdä muuttoilmoitus myös, kun muutat Suomessa osoitteesta toiseen ja asuminen uudessa osoitteessa kestää yli kolme kuukautta, muutat ulkomaille tai muutat ulkomailla osoitteesta toiseen. Muuttoilmoituksen voi tehdä aikaisintaan kuukautta ennen muuttopäivää ja viimeistään viikon kuluttua muutosta.

Muuttosi on tilapäinen:

 • jos asut Suomessa alle vuoden. Tällöin et saa kotikuntaa Suomesta,
  vaan sinulle merkitään väestötietojärjestelmään tilapäinen osoite.
 • kun oleskelu kestää mahdollisesti vähintään vuoden, mutta sinulla ei ole tarkoitus jäädä pysyvästi Suomeen. Tällainen tilanne on esimerkiksi, kun tulet Suomeen varusmiespalvelukseen.

Jos aiot asua Suomessa vähintään vuoden, ilmoita muutto vakinaisena. Rekisteröinnin yhteydessä sinulle annetaan suomalainen henkilötunnus, jos et ole saanut sellaista aiemmin. Saat myös kotikunnan. Jos tilapäiseksi ajateltu asumisesi muuttuukin vakinaiseksi, on myös siitä ilmoitettava Digi- ja väestötietovirastoon.

Muutto Suomeen, kun sinulla ei ole Suomen kansalaisuutta

 • olet jonkin toisen Pohjoismaan kansalainen: sinulla on oikeus asua ja työskennellä Suomessa ilman oleskelu- ja työlupaa. Jos asut Suomessa yli vuoden, sinun on tehtävä muuttoilmoitus henkilökohtaisesti Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa.
 • olet jonkun EU-maan, Sveitsin tai Liechtensteinin kansalaiset: et tarvitse oleskelulupaa tai työlupaa Suomessa. Jos asut Suomessa yli kolme kuukautta, sinun pitää rekisteröidä oleskeluoikeus Maahanmuuttovirastossa.
 • olet syntyperäisen Suomen kansalaisen jälkeläinen: voit saada oleskeluluvan Suomeen, jos joku sinun vanhemmistasi tai isovanhemmistasi on tai on ollut  syntyperäinen Suomen kansalainen. Lue lisää Maahanmuuttoviraston sivuilta 

Kela – oikeus Suomen sosiaaliturvaa

Jos muutat Suomeen vakinaisesti, voit yleensä saada Kelan etuuksia muuttohetkestä lähtien. Huomaa, että Digi-  ja väestötietoviraston tekemä ratkaisu (jolloin saat kotikunnan ja sosiaaliturvatunnuksen) ei ole peruste Kelan etuuksiin. Kela ratkaisee Suomeen muuton ja maassa asumisen vakinaisuuden erillisen lainsäädännön perusteella.

Jos oleskelet Suomessa tilapäisesti, sinulla ei yleensä ole oikeutta Kelan etuuksiin. Sinun ei yleensä katsota muuttavan  Suomeen, jos olet Suomessa lyhytaikaisesti esimerkiksi opiskelijana, työnhakijana, au pairina tai työharjoittelijana.

Opiskelemaan Suomeen

Olemme koonneet tänne tietoa opiskelumahdollisuuksista, opintojen rahoittamisesta ja mistä voi etsiä asuntoa.

Töihin Suomeen

Ohjaamo on alle 30-vuotiaille tarkoitettu paikka, jossa saa maksutonta apua ja tukea esimerkiksi työllistymiseen liittyvissä asioissa.
Eures
Nordjobb välittää kesätyöpaikkoja, asuntoja sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaa Pohjoismaissa 18-30 -vuotiaille nuorille.
Työmarkkinatori

Miten toimia toisessa maassa suoritetun tutkinnon kanssa?

Suomessa on ammatteja , joihin on laissa määritelty kelpoisuusvaatimus, eli tietty koulutus tai pätevyys. Tällaisia tehtäviä on erityisesti julkisella sektorilla kuten valtiolla ja kunnissa. Jos olet pätevöitynyt ulkomailla tällaiseen ammattiin ja haluat siihen pätevyyden myös Suomessa, tarvitset viranomaisen päätöksen tutkinnon tunnustamisesta tai ammatinharjoittamisoikeudesta. Ammatista riippuen tunnustamispäätöksiä tekee  Opetushallitus, Valvira, Ruokavirasto tai Traficom.

Läheskään kaikkiin tehtäviin ei Suomessa vaadita tiettyä koulutusta tai tietyn tasoista tutkintoa. Monet yksityisen sektorin työnantajat arvioivat itse, antaako ulkomainen tutkinto tehtävään riittävän pätevyyden. Muista, että työnhaussa on tärkeää pystyä kertomaan omasta osaamisesta ja perustelemaan työnantajalle työnhaun motiivi. Tutkinnolla hankitut tiedot ovat vain yksi osa osaamista ja työnantajaa kiinnostaa myös työnhakijan taidot (mm. vuorovaikutustaidot, kielitaito, kansainvälisyys), kokemukset ja persoonallisuus.

SUOMESTA MAAILMALLE

Kenelle ulkomaille muutosta on ilmoitettava?

Tee muuttoilmoitus Digi- ja väestötietovirastolle. Muista myös ilmoittaa uusi asuinosoitteesi Suomen väestötietojärjestelmään aina kun muutat ulkomailla osoitteesta toiseeen. Näin saat postitse tiedon äänioikeudestasi Suomen valtiollisissa ja EU-vaaleissa ja Suomen viranomaiset voivat tarvittaessa tavoittaa sinut nopeasti.

Muutto ulkomaille on vakinainen, kun asut ulkomaille yli vuoden. Muuton jälkeen sinulla ei ole enää kotikuntaa Suomessa. Viimeinen kotikuntasi on se kunta, jossa asut muuttohetkellä ja esimerkiksi se, missä vaalipiirissä saat äänestää Suomen valtiollisissa vaaleissa määräytyy tämän kotikuntasi mukaan.

Muutto ulkomaille on tilapäinen, kun muutat ulkomaille alle vuodeksi. Kotikuntanasi säilyy se kunta , jossa asut ulkomaille lähtiessäsi. Muista aina ilmoittaa tilapäisen ulkomailla asumisen (arvioitu) kesto sekä syy muuttoilmoituksen yhteydessä.

Ilmoita muutosta Kelaan, jos sinulle maksetaan Kelasta etuuksia tai sinulla on Suomesta myönnetty eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Pääsääntö on, että jos muutat ulkomaille tilapäisesti eli alle 6 kuukaudeksi, olet yleensä oikeutettu Kelan etuuksiin. Jos muutat pysyvästi ulkomaille tai oleskelet muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä yli 6 kuukautta, oikeutesi Kelan etuuksiin päättyy yleensä muuttopäivään. Tästä säännöstä on kuitenkin poikkeuksia, kuten esimerkiksi opiskelijat ja tutkimustyötä ulkomailla tekevät voivat tietyin edellytyksin pysyä Kelan etuuksien piirissä pitempään.

Opiskelemaan, harjoittelemaan tai töihin ulkomaille

Maailmalle.net palvelusta löytyy tietoa opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla, kansainvälisestä nuorisotoiminnasta sekä muista kansainvälistymisen vaihtoehdoista.
Euroopan nuorisoportaalista  löytyy tietoja työskentelystä EU-maissa, opiskelusta, matkailusta Euroopassa sekä vapaaehtoistyöstä ja vaihto-ohjelmista.
Suomalaisorganisaatiot ulkomailla tarjoavat mielenkiintoisia harjoittelupaikkoja korkekouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille.
Nordjobb välittää kesätyöpaikkoja, asuntoja sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaa Pohjoismaissa 18-30 -vuotiaille nuorille.