Resebidrag till högst 30-åriga UFP sessionsdeltagare – sista ansökningsdagen 28 februari 2020.

Högst 30-åriga representanter och observatörer som kommer till utlandsfinländarparlamentets session 11.-12.6.2020 kan söka resebidrag (ansökan kan också lämnas av en person befullmäktigad av organisationen):

  • Sessionsdeltagare från Norden, Baltikum eller Ryssland 100 €.
  • från övrig Europa 300 €.
  • från långt håll 500 €.

Sista ansökningsdagen är 28 februari 2020. Bidragsbesluten delges i mars.

Webbansökningsblankett
Vänligen bifoga till ansökan också på samma tid Avtal om beviljande: SWE Sopimus 2020 S
Sänd dem Finland-Samfundet. Du kan sända ett undertecknat avtal också per  e-post.

Ytterligare uppgifter: Hanne Selin