Unga finländare bosatta i världen – kom med för att påverka och få nya erfarenheter!

Digital parlamentsimulation ordnas den 27 februari 2021 klockan 16-19 (UTC +2:00).

Är du en under 30-årig finländare i världen? Vill du bilda nätverk? Är du öppen för andra åsikter och intresserad av samhällsfrågor? Vill du påverka frågor rörande unga utlandsfinländare? Då är Finland-Samfundets pilotprojekt – parlamentsimulation – något just för dig!

Till parlamentsimulationen söker vi unga som vill dela med sig av sina tankar med andra unga utlandsfinländare intresserade av samhällsfrågor.

Syftet med parlamentsimulationen är att erbjuda unga utlandsfinländare ett forum där de kan diskutera aktuella frågor rörande ungas liv och få erfarenhet av demokratiska processer. Under simulationen bekantar du dig också med verksamheten vid det utlandsfinländarparlament (UFP) som Finland-Samfundet driver. Efter simulationen sammanställer du de gemensamma erfarenheterna så att de förmedlas till tionde UFP-sessionen den 11–12 juni 2021.

Du kan söka dig till simulationen på den här webbsidan från och med december och detta offentliggörs med ett elektroniskt nyhetsbrev den 4 december 2020.

För mera information: Liisa Oinonen, liisa.oinonen@suomi-seura.fi