Tyttö pitää maapalloa kasvojen edessä

 

Suomi-koulut voivat hakea lisäavustusta etäopetuksen kehittämiseen ja toteutukseen. Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että Suomi-koulu täyttää yleiset Suomi-koulujen toiminta-avustuksen saamisen ehdot (toiminta-avustukseen oikeutettu Suomi-koulu on vapaa-ajalla toimiva, täydentävää suomenkielen opetusta antava kielikoulu, jossa on vähintään 6 oppilasta, vähintään kolmesta eri perheestä) ja että Suomi-koulu antaa oppilailleen osittain tai kokonaan etäopetusta lukuvuonna 2020-21.

Suomi-koulu voi hakea lisäavustusta esim. laitehankintoihin, ohjelmisto- tai digimateriaalihankintoihin, virtuaalisten tapahtumien järjestämiseen, opetusvideoiden tekemiseen tai lisätueksi opettajien palkkoihin (etäopetuksen valmistelu).

Lisäavustusta oli mahdollista hakea 14.2.2021 mennessä. Lisäavustus tulee käyttää 30.6.2021 mennessä ja selvitys avustuksen käytöstä on annettava 31.7.2021 mennessä erillisellä lomakkeella (linkki alla).

SELVITYS LISÄAVUSTUKSESTA 2021

Lisätietoja: Maarit Hyvärinen, +358447109324, [email protected]