Linkkejä tukipalveluihin

 

Suomessa asuville kansainvälisissä parisuhteissa tai perheissä eläville on monenlaista asiantuntija-apua ja tukea saatavissa. Suomen ulkopuolella useimmissa maissa tilanne on paljon vaikeampi.
Erilaisia tukimuotoja ja apua eri tilanteisiin löytyy seuraavilta sivustoilta ja tietolähteistä.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on suomalaisten tukena eri puolilla maailmaa. Suomalainen seurakunta tarjoaa omalla äidinkielellä jumalanpalveluksia, sielunhoitoa ja kirkollisia toimituksia.
Kirkon ulkosuomalaistyö

Kirkon ylläpitämä Palveleva puhelin tarjoaa mahdollisuuden purkaa mieltä painavia asioita puhelimitse. Soittajalle ei pyritä tarjoamaan valmiita vastauksia, vaan keskustelukumppani tukee löytämään itse elämään parhaiten sopivia ratkaisuja.

Kirkon Virtaa välillämme -toiminta tarjoaa nuorille aikuisille suunnattuja parisuhdekursseja ja -tapahtumia eri puolilla Suomea. Kirkkohallituksen perheasioiden ja kristillisen aviopari- ja parisuhdetyön sivustolta löytyy Parisuhteenpalikat, jonka avulla pariskunnat voivat keskustella parisuhteestaan ja sen mahdollisista ongelmatilanteista.

Suomen Merimieskirkko ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko tekevät yhteistyössä kristillistä, sosiaalista, kulttuurista ja diakonista työtä ulkomailla liikkuvien suomalaisten parissa ja toteuttavat kansainvälistä kristillistä työtä Suomen satamissa.

Kataja ry kokoaa tietoa Suomessa tehtävästä parisuhdetyöstä, seuraa ihmissuhde- ja erityisesti parisuhdetyössä tapahtuvaa kehitystä ja kehittää menetelmiä ja ideoita sekä järjestää ja kehittää ohjaajien koulutusta.

Lastensuojelun Keskusliitto koordinoi lapsia, lapsen oikeuksia ja lastensuojelua koskevaa tietoa, toimintaa ja osaamista Suomesta ulkomaille ja päinvastoin. Se edustaa suomalaista lastensuojelua kansainvälisillä foorumeilla ja toimii asiantuntijana. Lisäksi keskusliitto on jäsenyhteisöjensä linkki alan eurooppalaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin.

Mannerheimin lastensuojeluliiton toiminnan painopiste on kotimaisessa lastensuojelutyössä, mutta liitto on verkottunut myös eurooppalaisittain ja kansainvälisesti. Liitolla on kumppaneita erityisesti Ruotsissa ja Virossa. MLL on lastensuojelun maailmanjärjestön, International Forum for Child Welfare, IFCW, perustajajäsen.

Väestöliiton Kotipuu on osaamis- ja resurssikeskus, joka toimii maahanmuuttajien perhe-elämään, lastenkasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvien kysymysten alueella. Väestöliiton kotisivuilta löytyy tietoa parisuhteesta ja sen hoitamisesta sekä avio- ja avoliittoon liittyvää lakitietoa.

Tukinet on netissä toimiva kriisikeskus. Tukinetissä voit saada henkilökohtaista tukea kriisikeskusten työntekijöiltä tai vapaaehtoisilta, osallistua erilaisiin keskusteluryhmiin tai voit etsiä tietoja Tukinetin palveluhausta tai aineistokannasta.

Eroretken tavoitteena on tarjota tukea eron eri vaiheissa. Verkkopalvelu pyrkii tarjoamaan monipuolisia näkökulmia eroasioihin.

Yhden vanhemman perheiden liitto antaa tukea vanhemmuuteen, jaettuja iloja, neuvoja selviytymiseen ja tietoa oikeuksista.

Kaapatut lapset ry on valtakunnallinen lastensuojelu- ja ihmisoikeusjärjestö kansainvälisten lapsikaappausten ja vaikeiden huoltajuuskiistojen parissa kamppailevien perheiden sosiaaliseen tarpeeseen. Yhdistys on Ensi- ja turvakotienliiton jäsenjärjestö ja tekee yhteistyötä muiden monikulttuurista perhetyötä tekevien tahojen kanssa.

Nyyti ry on opiskelijoiden tukikeskus, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintakykyä sekä vaikuttaa niihin liittyviin asioihin. Nyytin toiminta ja palvelut perustuvat tutkittuun tietoon sekä asiakkaiden tarpeisiin ja niitä kehitetään tutkimuksen, oppivan organisaation toimintafilosofian ja Nyytin arvojen mukaisesti. Palveluja kehitetään siten, että ne edistävät henkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä sekä ehkäisevät sairastumista. Palveluja voidaan hyödyntää myös laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Nettiturvakoti on Ensi- ja  turvakotienliiton ylläpitämä verkkopalvelu, joka huomioi erityisesti lasten ja nuorten asemaa perheessä. Nettiturvakodin kautta voi hakea apua sähköpostitse ja sivuilta löytyy yhteystietoja turvakoteihin ja muihin tukipisteisiin.

Raiskauskriisikeskuksen auttamispalvelu Nettitukinainen tarjoaa kriisiapua ja juridista neuvontaa ulkomailla seksuaalista väkivaltaa kokeneille suomenkielellä. Internetsivuilla on saatavilla keskusteluapua ja tarvittaessa informaatiota siitä, mitä tehdä eri tilanteissa.  Palvelun tarkoituksena on tarjota maksutonta ammattiapua seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön uhreille, heidän läheisilleen ja heitä työssään kohtaaville.

Therapion Consulting on Internetissä tapahtuvaan psykoterapiaan ja psykologiapalveluun erikoistunut yritys. Palvelua voi käyttää joko sähköpostin, chatin, puhelimen tai nettipuhelun avulla.

Psykoterapiakeskus Vastaamo  on verkkoneuvontapalvelu, jossa voit kysyä mieltäsi askarruttavista asioista sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoilta.

Yksityisiä perhetyötätekevien tahojen yhteystietoja ja tiedotteita:
Parisuhdetyötä erityisesti kansainvälisille pareille ja perheille:
Helka Silventoinen, p. 040-961 1897

Ulkosuomalaisparlamentin istuntojen yhteydessä järjestettävien Monikulttuuriset avioliitot -seminaarien raportit ja muuta materiaalia on luettavissa Siirtolaisuusinstituutin kotisivuilla

Euroopan oikeudellisen verkoston Internet-sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivustolla esim. seuraavaa tietoa:
Avioero EU:ssa