17.1.2020

I år syns och hörs utlandsfinländarna i Finland då Finland-Samfundet rf arrangerar 10:e sessionen för utlandsfinländarparlamentet (UFP) i Finlandiahuset i Helsingfors 11–12 juni. Det var UFP som tog initiativet till bland annat dubbelt medborgarskap och brevröstning för utlandsfinländare. De utlandsfinländska organisationer som antagit dess stadgar kan lämna motioner och utse företrädare och observatörer till sessionen. Redan 538 utlandsfinländska organisationer deltar i UFP-verksamheten!

Finland-Samfundet är expert på utlandsfinländskhet och en tillförlitlig reskamrat då finländares väg leder ut i världen. Vi ger råd till såväl dem som ska ut i världen som dem som redan är där eller vill återvända därifrån. Vi ger ut tidningen Finlandsbron och informerar om aktuella utlandsfinländarteman. Finland-Samfundet ska se till att utlandsfinländare beaktas i samhällsdebatten och beslutsfattandet i Finland. Vi delar ut bidrag till utlandsfinländska organisationer och medier. Ytterligare vill vi vara partner för finländska företag i världen.

Välkommen med i vår verksamhet: låt oss göra 2020-talet till ett årtionde för utlandsfinländskhet!

Läs mer om vår verksamhet och medlemskap i Finland-Samfundet!