Siirtolaisuusinstituutin toteuttama kyselytutkimus luotaa muuttuvaa ulkosuomalaisuutta koronaviruksen ja brexitin aikoina

Lähes 300 000 Suomen kansalaista asuu ulkomailla. Nykypäivän globaali suomalaisuus on kuitenkin monilta osin heikosti tunnettua. Koronaepidemian ja brexitin kaltaiset ilmiöt ovat lisäksi muuttamassa nopeasti monien ulkosuomalaisten arkea.

Siirtolaisuusinstituutti toteuttaa Muuttuva ulkosuomalaisuus –kyselytutkimuksen Suomesta ulkomaille muuttaneille, sekä ulkomailla pidempään asuneille Suomen kansalaisille. ”Monien ulkosuomalaisten elämä on entistä epävarmempaa, ja tarvitsemme siitä uutta tietoa”, toteaa erikoistutkija Tuomas Hovi.

Hovin mukaan tavoitteena on saada tietoa myös sellaisista eri puolilla maailmaa olevista muuttajista, jotka ovat aiemmissa tutkimuksissa helposti jääneet piiloon. Esimerkiksi nuorista aikuisista ja Aasiaan lähteneistä tarvittaisiin enemmän tietoa. ”Meille on tärkeää, että tavoitamme mahdollisimman monenlaisia ja monin eri tavoin ajattelevia ulkosuomalaisia”.

Kyselyyn voi vastata 15.11.2020 saakka osoitteessa https://response.questback.com/kirkontutkimuskeskus/u4ul4aa45k.

Kyselyn täyttäminen vie noin 20-30 minuuttia, ja siihen voi halutessaan vastata myös osissa.

Kyselyn toteuttaa Siirtolaisuusinstituutti yhdessä Kirkkohallituksen Ulkoasiain osaston, Suomi-Seura ry:n, Suomen Merimieskirkon, sekä Kansanvalistusseuran kanssa. Vastaukset käsitellään ja säilytetään luottamuksellisesti, Euroopan tietosuoja-asetusta (GDPR) noudattaen. Aineisto tulee vain tutkimuskäyttöön, ja se luovutetaan hankkeen päätyttyä anonymisoidussa muodossa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon sekä Siirtolaisuusinstituutin arkistoon.

Lisätietoa hankkeesta:

Erikoistutkija Tuomas Hovi, tuomas.hovi@migrationinstitute.fi, puh. 050 337 9195

Vastaava tutkija Miika Tervonen, miika.tervonen@migrationinstitute.fi, puh. 050 3727 800