Mitä ulkosuomalaiset nuoret haluavat?
Vastaa kyselyyn ja tule mukaan kehittämään Suomi-Seura ry:n palveluja

Vad vill utlandsfinländska unga?
Besvara enkäten och bidra till att utveckla tjänsterna hos Finland-Samfundet rf

What do young expatriate Finns want?
Respond to our survey and help us improve the Finland Society’s services

Haluamme kehittää Suomi-Seuran palveluja sellaisiksi, että ne vastaavat nuorten tarpeeseen mahdollisimman hyvin. Tätä varten tarvitsemme maailmalla asuvien nuorten näkemyksiä siitä, millaista tietoa he Suomesta hakevat ja kuinka helppo tietoa on löytää. Mitä viestintäkanavia nuoret käyttävät sekä millaisille palveluille olisi kysyntää?
Jos olet 18 – 29-vuotias suomalainen / sinulla on suomalaiset sukujuuret ja asut Suomen ulkopuolella tai olet muuttanut Suomeen korkeintaan vuosi sitten, tartu tilaisuuteen ja vastaa kyselyyn.
Kysymyksiin vastataan nimettömänä, jolloin vastaajia ei pysty tunnistamaan. Vastaamiseen kuluu noin 10 minuuttia. Kysely on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kyselyyn voi vastata huhtikuun 2019 loppuun saakka
Lisätietoja: Outi Arvola, outi.arvola@suomi-seura.fi
Kyselyyn pääset tästä.

Vi vill utveckla tjänsterna hos Finland-Samfundet så att de motsvarar behoven bland unga så bra som möjligt. För detta behöver vi få veta av unga ute i världen vilken information de söker om Finland och hur enkelt det är att hitta information. Vilka medier använder unga och vilka tjänster vill de ha?
Är du 18–29 år gammal, är finländare eller har finländska rötter och bor utanför Finland eller har flyttat till Finland för högst ett år sedan – ta tillfället i akt och besvara enkäten. Du besvarar frågorna anonymt – deltagarna kan därmed inte identifieras. Det tar runt tio minuter att besvara enkäten. Den finns på finska, svenska och engelska. Du kan besvara enkäten ända till den 30 april 2019.
Ytterligare uppgifter: Outi Arvola, outi.arvola@suomi-seura.fi.
Klicka här för att komma till enkäten.

We aim to improve the Finland Society’s services to better meet the needs of young expatriates. Therefore we need to know what kind of information you need about Finland and how easy it is to find. Which communication channels do young people use and what kind of services do they need?
If you are an 18 to 29-year-old Finn or person with Finnish roots living outside Finland, or have moved to Finland within the past year, please take this opportunity and respond to our survey. The survey is available in Finnish, Swedish and English and takes about 10 minutes to complete. You may answer anonymously. You can respond to the survey through April 2019.
For more information, please contact Outi Arvola, outi.arvola@suomi-seura.fi
You can access the survey here.

Tietosuojaseloste
Dataskyddsbeskrivning – Evenemang enkäter och lotterier
PRIVACY POLICY DESCRIPTION FOR INQUIRIES POLLS CKW, LOTTERIES AND CONTESTS