Kotikunnattomilla henkilöillä voi olla oikeus koronatestiin, koronarokotukseen ja koronan hoitoon maksutta

0

Lakimuutoksen myötä myös henkilö, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa, voi käydä koronatestissä, saada hoitoa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin ja saada koronarokotteen Suomen julkisessa terveydenhuollossa pääsääntöisesti maksutta.

Sinulla on oikeus käydä koronatestissä, saada hoitoa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin ja saada koronarokote maksutta Suomen julkisessa terveydenhuollossa, jos

 • sinulla on Suomessa kotikunta
 • sinulla ei ole kotikuntaa, mutta sinulla on hoito-oikeustodistus:
  • EU- ja Eta-maista, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista tulevat henkilöt saavat hoidon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.
  • Ulkomailla asuvat suomalaiset eläkeläiset saavat hoidon Kelan myöntämällä eläkkeensaajan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.
  • Pohjoismaalaiset eivät välttämättä tarvitse eurooppalaista sairaanhoitokorttia Suomessa, vaan hoidon saa myös esittämällä passin tai muun virallisen henkilöllisyystodistuksen.
  • Australiasta tulleet saavat hoidon esittämällä passin.
 • sinulla on oikeus Kelan myöntämään asiakirjaan Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa (esimerkiksi Suomessa työskentelevät henkilöt)
 • sinulla ei ole kotikuntaa eikä oleskelulupaa ja olet matkailijana Suomessa.

Asiakasmaksulain eli sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta annetun lain uusi 13. § tuli voimaan 1.7.2021. Sen mukaan asiakkaalta ei saa periä maksua, kun kyse on:

 • tartuntatautilain 44. §:ssä, 45. §:n 1. momentissa ja 47. §:ssä tarkoitetuista rokotuksista, kuten koronarokotuksista
 • yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi annettavasta tutkimuksesta ja terveydenhuoltolain 50. §:ssä tarkoitetusta kiireellisestä hoidosta sekä yleisvaarallisen tartuntataudin hoitoon määrätyistä lääkkeistä
 • raskaana olevan HIV-positiivisen henkilön tutkimuksesta, hoidosta ja hoitoon määrätyistä lääkkeistä.

Uusi lainkohta ei kuitenkaan koske henkilöä, jonka oleskelu Suomessa on tarkoitettu tilapäiseksi tai joka saa kustannuksiin korvausta muun lain tai vakuutuksen perusteella. Asiakasmaksulain 13 §:n hoidon maksuttomuus ei siis koske henkilöitä, jotka ovat matkailijoina Suomessa tai esimerkiksi henkilöitä, joilla on oikeus maksuttomaan hoitoon hoito-oikeustodistuksella tai heillä on vakuutus kattamaan hoidon kustannukset. Vaikka asiakasmaksulain uusi lainkohta ei koske matkailijoita, WHO:n kansainvälinen terveysjulistus puolestaan turvaa koronan testauksen, hoidon, ja rokotuksen maksuttomuuden matkailijoille.

Asiakasmaksulain 13 § ei tee eroa henkilöihin kansalaisuuden perusteella. Myöskään WHO:n terveysjulistuksen matkailijoille tuoma oikeus maksuttomaan koronan hoitoon ei ole sidonnainen henkilön kansalaisuuteen.

Uuden asiakasmaksulain 13 §:n tarkoituksena on saattaa maksuttoman hoidon piiriin sellaisia henkilöryhmiä, joilla ei tähän asti ole ollut oikeutta korvaukseen 13 §:n mukaisesta hoidosta jonkun muun lain, vakuutuksen tai WHO:n terveysjulistuksen perusteella, jotta hoidon maksullisuus ei muodostu esteeksi hakeutua yleisvaarallisen tartuntataudin hoitoon.

Muissa kuin edellä kuvatuissa tilanteissa koronaviruksen aiheuttaman taudin hoito, testaus ja rokotus on maksullista, kuten muukin julkisessa terveydenhuollossa annettava hoito. Tällöin henkilöltä voidaan periä koronan hoidosta, testauksesta tai rokotuksesta aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti.

Lähtökohtaisesti sekä kansainvälisellä että kansallisella lainsäädännöllä on pyritty turvaamaan kaikille henkilöryhmille oikeus maksuttomaan koronatestiin, hoitoon ja rokotukseen. Tilanteesta riippuen oikeus hoidon maksuttomuuteen tulee kuitenkin voida osoittaa julkisessa terveydenhuollossa.

Kunnat voivat kuitenkin päättää antaa maksutonta koronan hoitoa muillekin henkilöille. Voit olla yhteydessä kuntaan ja selvittää, keille se tarjoaa koronan hoidon maksutta.

Lisätietoja:

·       Kelan kansainvälisten asioiden keskuksen palvelunumero +358 20 634 0200 ma‒pe klo 10‒15 (Suomen aikaa, UTC+3)

·       Usein kysyttyä koronatilanteesta