Kommunalvalet 2021 flyttas fram till juni!

Kommunalvalet förrättas söndagen den 13 juni 2021. 

I Finland kan du förhandsrösta 26.5.–8.6.2021 och utomlands 2.–5.6.2021. 

Röstberättigade som tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för kommunalvalet har möjlighet att rösta per brev från utlandet. Om du vill rösta per brev ska du beställa brevröstningshandlingarna till utlandet i god tid.

Vid kommunalval väljs ledamöter till kommunfullmäktige. Vid kommunalval baserar sig rösträtten på att du bor i kommunen. Därmed är till exempel finländare som bor stadigvarande utomlands (utlandsfinländare) inte röstberättigade i kommunalval.

Möjligt att rösta per brev

Är du röstberättigad och vistas utomlands under hela kommunalvalet kan du brevrösta. Brevröstningsmaterialet kan du beställa hos beställningstjänsten på justitieministeriet. Beställ materialet omedelbart eftersom nuvarande exceptionella förhållandena kan påverka postgången. Du kan beställa brevröstningsmaterialet endast till en adress utomlands.

Alternativt kan du förhandsrösta på ett förhandsröstningsställe utomlands – finländska beskickningar och/eller deras verksamhetsställen. Uppgifter om förhandsröstningsställen läggs in i informations- och resultattjänsten hos justitieministeriet i slutet av januari. En länk till tjänsten finns också på sidorna vaalit.fi. Kandidatnumren publiceras på samma sidor efter att de fastställts 14 maj 2021.

Kontrollera att dina adressuppgifter är korrekta

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar en anmälan om rösträtt till alla röstberättigade (Rösträtt – Val) vilkas adress är känd. Uppgifterna ska vara korrekta i befolkningsdatasystemet senast 22 april 2021 (uppgifterna plockas till rösträttsregistret är 23.4.2021). Anmälan om rösträtt sänds endast till en adress i Finland eftersom röstberättigade ska vara mantalsskrivna i Finland. Anmälan innehåller den adress dit du ska returnera din röst (adressen till centralvalnämnden i din kommun). Se därmed i god tid till att dina adressuppgifter är korrekta i befolkningsdatasystemet. Ytterligare uppgifter:

Rösträttsregistret | Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi)

Röstning och röstningsställen i kommunalval

Vid kommunalval kan röstberättigade rösta på följande sätt:

Checklista om du röstar per brev

  1. Kontrollera att dina adressuppgifter är korrekta hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. De ska vara korrekta senast 23 april 2021.
  2. Beställ brevröstningsmaterialet omedelbart om du troligen vistas utomlands under röstningen. Du kan beställa brevröstningshandlingarna endast till en adress utomlands.
  3. Bekanta dig med kandidaterna – deras nummer publiceras 14 maj 2021.
  4. Kom ihåg att du behöver två myndiga vittnen.
  5. Du kan brevrösta genast efter att kandidatnumren publicerats.
  6. Posta din brevröst genast efter att du röstat enligt anvisningarna så att den helt säkert hinner fram. Centralvalnämnden i din kommun ska få brevrösten senast 11 juni 2021.

Beställ brevröstningsmaterialet och returnera rösten i god tid

Vill du rösta per brev utomlands är det viktigt att vara ute i god tid! Beställ därför brevröstningsmaterialet tidigt. Kom ihåg att du inte kan beställa brevröstningshandlingarna till en adress i Finland.

Brevröstningsmaterialet skickas från Finland som 1. klass försändelser (Priority). Leveranstiden varierar beroende på till vilket land materialet har beställts. Landspecifika uppgifter om försändelsernas genomsnittliga leveranstider finns på Postens webbplatsÖppnas i en ny flik. Observera att det på grund av det globala coronaläget kan förekomma undantag i posttransporterna i vissa länder. Till de länder som Posten på grund av coronasituationen undantagsvis inte sänder till, kan brevröstningsmaterialet skickas med kurir.

Du kan rösta genast efter att kandidaterna och deras nummer publicerats 14 maj 2021. Du behöver två myndiga vittnen. De kan inte vara din make eller maka, ditt barn eller din förälder eller en person som är uppställd som kandidat vid valet eller dennes make eller maka, barn, syskon eller förälder. Däremot spelar till exempel vittnets medborgarskap ingen roll.

Se också till att du postar din brevröst i god tid! Nuvarande exceptionella förhållandena kan nämligen påverka postgången. Du svarar själv för att centralvalmänden i din hemkommun i Finland får din brevröst inom utsatt tid. Vi rekommenderar att du postar din brevröst 14 maj 2021 – omedelbart efter att kandidatnumren fastställts och du kan rösta. Kom ihåg tidsskillnaden! Poststämpeln och/eller datumet på ytterkuvertet måste vara 14 maj 2021 eller senare.

Mer information om hur framflyttningen av valet påverkar brevröstningen och redan beställt material följer senare på Brevröstning – Val (vaalit.fi).

Du väljer själv hur du postar ytterkuvertet (normalt eller rekommenderat eller via en internationell kurirtjänst) och står själv för portot. Centralvalnämnden i din hemkommun i Finland ska få brevrösten senast 11 juni 2021. Kom ihåg att du inte kan posta brevrösten i Finland utan endast sända den från utlandet.

Ytterligare uppgifter om beställning av material, röstning och returnering av rösten:

Servicenummer i valfrågor för väljarna
0800 9 4771 (sv)
0800 9 4770 (fi)

WhatsApp-meddelandetjänst
050 438 8730

Servicenumrens öppettider:
18.1–25.5. kl. 9–16 (på vardagar)

Brevröstning – Val
Video om brevröstning: Så här röstar du per brev – YouTube
Ofta ställda frågor besvaras här