Kuva: Oikeusministeriö 19.9.2017.

Ulkomailla asuville ja tilapäisesti oleskeleville äänioikeutetuille esitetään oikeutta kirjeäänestykseen kaikissa yleisissä vaaleissa. Hallitus on antanut asiasta esityksen eduskunnalle 19.9.2017.

Oikeus äänestää kirjeitse olisi ulkosuomalaisilla äänioikeutetuilla ja niillä Suomessa vakituisesti asuvilla äänioikeutetuilla, jotka ovat ulkomailla koko sen ajan kun Suomessa voi äänestää eli ennakkoäänestysajan ja vaalipäivän.

Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaisi kirjeäänestysasiakirjat Suomesta ulkomaiseen osoitteeseen. Ne saatuaan hän äänestäisi ja palauttaisi äänensä postitse oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle. Lähetyksen tulisi olla perillä viimeistään vaalipäivää edeltävänä perjantaina.

Kirjeäänestyksessä äänestäjän tulisi hankkia paikalle kaksi todistajaa. He todistaisivat allekirjoituksillaan, että äänestys on tapahtunut vaalisalaisuus säilyttäen ja vaalivapautta kunnioittaen.

Kirjeäänestyksen käyttöönotto parantaisi esityksen mukaan merkittävästi niiden äänioikeutettujen mahdollisuutta äänestää, joilla on pitkä matka lähimpään ulkomailla olevaan ennakkoäänestyspaikkaan.

Voimassa olevan lain mukainen mahdollisuus äänestää ennakkoon tietyissä ulkomaan edustustoissa säilyisi jatkossakin. Ulkomailla oleva äänioikeutettu voisi vapaasti päättää, äänestääkö hän kirjeitse vai menemällä ennakkoäänestyspaikkaan.

Esityksen mukaan kirjeäänestystä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.

Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti ovat 17 vuotta ajaneet kirjeäänestysmahdollisuutta ulkosuomalaisille.  Asia on ollut ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselmissa istunnosta toiseen.

Lue lisää: http://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kirjeaanestys-ulkomailla-esitetaan-mahdollistettavaksi-vaaleissa

http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8055c24e