Böcker åt utlandsfinländska organisationer

Finland-Samfundet rf stöder sina utländska medlemsorganisationer genom att dela ut finländsk litteratur. 

OBS! Om du vill hämta böckerna på vårt kontor, vänligen avtala en tid i förväg. Vi skickar böcker flera gånger om året och informerar alltid kunden när paketet har lämnat vårt lager. Vi håller på att färdigställa bokhyllan och beställningsformuläret för 2023 års böcker kommer att öppnas i mars. För mer information: maarit.hyvarinen@suomi-seura.fi

En förutsättning för ett få böcker är att medlemsavgiften betalats.

Bokbidragets storlek beror på antalet medlemmar. Antalet böcker är följande: 1-19 medlemmar/7 böcker, 20-99 medlemmar/15 böcker, 100 medlemmar/20 böcker.

Personuppgifter behandlas enligt vår Dataskyddsbeskrivning för understöd.