Kansainvälisten osaajien Suomi -hankkeen tiedonkeruu on käynnistynyt: ulkosuomalaisten ja paluumuuttajien ääni kuuluviin

TIEDOTE 31.1.2022

Syksyllä 2021 käynnistynyt Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanke on edennyt aineistojen keräämisvaiheeseen. Hankkeessa tarkastellaan, miten Suomesta voisi tulla osaajia kutsuva, sitouttava ja vetovoimainen maa, jonne on mutkatonta ulkosuomalaisen palata tai ulkomaisen osaajan tulla töihin. Lisäksi hankkeessa kysytään, voisiko Suomen rakentamiseen osallistua kauempaakin. ​

Hanke kaipaa nyt apua ulkosuomalaisilta ja paluumuuttajilta, joille hankkeen ensimmäiset kyselyt on suunnattu. Kyselyissä ollaan kiinnostuneita siitä, mitkä ovat Suomen vetovoimatekijöitä, mitkä asiat estävät tai jarruttavat paluuta. Millaiselta Suomi näyttää ulkomailta käsin ja millaisia haasteita paluumuuttajat kohtaavat palatessaan Suomeen?

Hankkeen johtavana ajatuksena on ideoinnin tilan tarjoaminen ihmisille, joita asiat koskettavat. Kyselyiden lisäksi hankkeessa toteutetaan haastatteluja ja työpajoja, joiden tavoitteena on löytää konkreettisia, käyttökelpoisia ratkaisuja kohderyhmien ja suomalaisen yhteiskunnan kohtaamiin haasteisiin.

Ulkosuomaisille ja paluumuuttajille suunnatut kyselyt tulevat vastattavaksi ensi viikolla. Linkkiä kyselyyn tullaan jakamaan sekä Suomi-Seura ry:n kautta että ulkosuomalaisten ja paluumuuttajien Facebook-ryhmissä. Kyselyihin voi vastata suomeksi ja ruotsiksi.

Hankkeen toteutuksesta vastaa yleishyödyllinen tutkimuslaitos E2 Tutkimus ja kumppaneina on monipuolinen joukko työmarkkinajärjestöjä, ministeriöitä, kaupunkeja sekä eläkealaa.

Lisätietoja hankkeesta:

Tutkimusjohtaja Mari K. Niemi, E2 Tutkimus, mari.k.niemi@e2.fi

Lisätietoja kyselyistä:

Vanhempi tutkija Ville Pitkänen, E2 Tutkimus, ville.pitkanen@e2.fi

Seuraa hanketta:

https://twitter.com/kvosaajiensuomi

https://www.facebook.com/kvosaajiensuomi