Juristtips till dig som distansarbetar utomlands

0

Distansarbetsboomen under coronaviruspandemin har ställt arbetsgivare och anställda inför nya situationer. Anställda har till exempel stannat på semesterresan eller arbetar från sitt fritidsställe. Distansarbete är förknippat med faktorer du ska vara medveten om. För det första ska avtalet om distansarbete ingås skriftligen och helst bestämma hur arbetet görs, följs upp med mera. Här är några huvudregler för distansarbete:

  • En ledande persons distansarbete kan resultera i ett fast driftsställe och allmän skattskyldighet för företaget utomlands om det har ett affärsställe eller dess faktiska företagsledning där. Det avgörande är varifrån företaget leds strategiskt.
  • Varje stat övervakar sina skatteskyldiga och känner till alla deras inkomster oberoende av deras källa i världen. Allmän skattskyldighet uppstår efter vistelse i landet i sex månader. Beskattningen baserar sig på vistelse och arbete i landet – medborgarskapet har ingen betydelse. Ett undantag är USA som anser sina medborgare vara skyldiga att deklarera alla sina inkomster oberoende av varifrån de härstammar. Myndigheterna samarbetar allt mer internationellt och ett gemensamt mål är att åtgärda skatteflykt.
  • I distansarbete svarar arbetsgivaren för sina skyldigheter förknippade med arbetsavtalsförhållandet. Hemarbetare jämställs med utstationerade arbetstagare. Arbetsgivaren kan vara skyldig att rapportera bland annat lönen till hemarbetaren i det land där arbetet utförs. I regel omfattas anställda av socialskyddet i detta land.

Coronavirussituationen är ny också för myndigheter vars informationssystem utvecklas för att beakta nya utmaningar. Särskilt i samband med beskattning sker myndighetskontrollen i efterhand. För att undvika överraskningar ska du utreda din situation och se till lokala registreringar.

Det kan hända sig att hemarbetarens beskattningsstatus inte registreras i det land där arbetet utförs. Det är svårt att övervaka distansarbete när finländska arbetsgivaren deklarerar inkomsterna i Finland. Lokal registrering gagnar dock anställda. Om de skadas allvarligt eller insjuknar är det viktigt att socialskyddet och försäkringarna är i ordning. Olaglig vistelse eller brott mot myndighetsbestämmelser kan dessutom ha straffpåföljder. Därför är det viktigt att allt tagits regelrätt hand om när du njuter av ditt distansarbete och den frihet det medför.

Ytterligare uppgifter: vicehäradshövding Anne Nikula, Nikula Legal Oy, +358 50 341 6562 / anne@nikulalegal.fi

Anne Nikula

Anne Nikula är en erfaren jurist fokuserad på beskattning och internationella frågor. Tjänsten är avgiftsbelagd. Finland-Samfundets medlemmar får en gratis första diskussion och därefter 20 procents rabatt så kom ihåg att nämna ditt medlemsnummer.

Artikeln finns också i tidningen Suomen Silta 1/2021.