Juridiska tjänster

 

 

Nikula Legal

Nikula Legal (https://www.nikula.pro) är vicehäradshövding Anne Nikulas hemmakontor. Nikula Legal erbjuder juridiska tjänster och skattetjänster. Anne har över 30 års praktisk erfarenhet av domstol och av advokatyrket, skatteförvaltningen och banksektorn. Anne har hand om bland annat ärenden gällande förmögenhet och arv, avtal, bolagsrättsliga fall och i synnerhet skatteärenden – också internationell beskattning.

Kunderna är i huvudsak utlandsfinländare och utlänningar bosatta i Finland. Anne har sitt ursprung i Finland men hennes marknad är internationell. Ärendena behandlas via e-post och Teams/Zoom -förhandlingar på ett flexibelt och snabbt sätt trots tidsskillnaden mellan Finland och andra länder, även på kvällarna och helgerna. Den krypterade e-posten (https://securemail.nikulalegal.fi) är ett säkert sätt att redogöra för sina ärenden och att skicka dokument. Samarbetet med Finland-Samfundet har fortsatt i flera år. Samfundets medlemmar åtnjuter en nedsättning på 20 % av arvodet.

Anne Nikula + 358503416562 / anne@nikulalegal.fi