Palvelut ulkosuomalaisjärjestöille

Ulkosuomalaisyhteisöt muodostavat yli 1000 toimijan verkoston maailmalla. Suomi-Seura ry tarjoaa ulkosuomalaisjärjestöille monia jäsenetuja.

Jäsenedut ulkosuomalaisjärjestöille

Suomi-Seura ry jakaa avustuksia ulkosuomalaisten kulttuuri- ja harrastustoimintaan kaksi kertaa vuodessa opetus- ja kulttuuriministeriön tähän tarkoitukseen myöntämistä avustusvaroista.

Avustukset ulkosuomalaisjärjestöille