USP päätöslauselmien luovutustilaisuus

Finland-Samfundets ordförande Markus Aaltonen, som även är talman i utlandsfinländarparlamentet, överlämnade idag resolutionerna från utlandsfinländarparlamentets 10:e session till inrikesminister Maria Ohisalo. I evenemanget deltog även ledamöter i UFP:s presidium från olika håll i världen. Resolutionerna återspeglar utlandsfinländarnas praktiska behov och önskemål, vilket kommer att beaktas då Finlands nya utlandsfinländarstrategi ska utarbetas. Tidigare resolutioner har lett till verkställandet av bland annat dubbelt medborgarskap och brevröstning.

Det är totalt 300 000 finländska medborgare som permanent bor utomlands. I resolutionerna framför utlandsfinländarna att ibruktagandet av ett verktyg för stark autentisering betydligt skulle underlätta hanteringen av ärenden i Finland. Utlandsfinländarna hoppas också att man utvecklar möjligheterna för över 250 000 utlandsfinländska röstberättigade att påverka och rösta. Därutöver föreslår utlandsfinländarna förbättringar av bland annat pass- och visumtjänster och hanteringen av ärenden som berör medborgarskap. Utvecklingen av kultur- och utbildningstjänster som riktas till utlandsfinländare är mycket viktig för att bevara och stärka den finländska identiteten utomlands. I resolutionerna föreslås också att uppskattningen för kompetens och kunnande hos utlandsfinländare ska höjas och återflyttningen göras smidigare.

Utlandsfinländarparlamentet sammanträdde för första gången på distans under sin session den 11–12.6.2021. I den världsomspännande sessionen deltog sammanlagt 275 utlandsfinländare, som representerade cirka 150 utlandsfinländska sammanslutningar i 23 länder.

Finland-Samfundet rf:s utlandsfinländarparlament grundades år 1997. UFP behandlar motioner som utlandsfinländska sammanslutningar lämnat in och utfärdar rekommendationer till finländska beslutsfattare om hur utlandsfinländarpolitiken ska utvecklas. Finland-Samfundet rf. anordnar sessionerna i utlandsfinländarparlamentet och främjar verkställandet av besluten. I parlamentets verksamhet deltar cirka 540 utlandsfinländska sammanslutningar från 37 länder.