Information om Virta den 30.1.2023 och 31.1.2023

0

Våren 2023 öppnar Finland-Samfundet en digital tjänst, Virta, där utlandsfinländare kan delta. Vi presenterar användningen av Virta på distans på öppna informationsträffar måndagen den 30 januari klockan 11 och tisdagen den 31 januari klockan 20 (bägge två finsk tid). Träffarna är på finska men vi besvarar frågor också på svenska och engelska. Anteckna därmed genast datumen i din kalender och kom för att höra vad Virta riktigt handlar om. 

Anmäl dig via denna länk.