PRESSMEDDELANDE 6.6.2019

Finländare som bor stadigvarande utomlands röstade aktivare än tidigare i finländska EU-valet. Bland finländare bosatta i världen var valdeltagandet 5,8 procent – 1,5 procentenheter mer än i förra EU-valet (4,3 % år 2014).

I EU-valet röstade 2 391 per brev: 1 670 finländare permanent bosatta utomlands och 721 röstberättigade som vistas tillfälligt utomlands. På beskickningar och deras verksamhetsställen förhandsröstade 16 533 – cirka 2 200 fler än i förra EU-valet år 2014. Av dem var 9 034 utlandsfinländare. Också röstberättigade som vistas tillfälligt utomlands kan rösta på beskickningar.

I riksdags- och EU-valen i våras var det för första gången möjligt att förhandsrösta per brev utomlands. Finland-Samfundet rf och utlandsfinländarparlamentet har fört en kampanj för att göra det lättare för utlandsfinländare att rösta.

Att valdeltagandet ökade bland utlandsfinländare i bägge valen är ett klart tecken på att finländarna i världen blivit aktivare, noterar Markus Aaltonen, ordförande för Finland-Samfundet rf.

I finländska EU-valet fanns 240 711 röstberättigade som bor stadigvarande utomlands. Av dem förhandsröstade 10 704 antingen per brev eller på ett förhandsröstningsställe utomlands. Vissa finländare permanent bosatta i andra EU-stater registrerade sig som väljare i sitt hemvistland. Då hade de inte rösträtt i finländska valet till Europaparlamentet.

Att finländare rör sig i världen är en megatrend som Finland ska beakta bättre, betonar Markus Aaltonen.

I världen finns runt 300 000 finländska medborgare och 2 miljoner med finländsk bakgrund. Kompetensen bland utlandsfinländare är en outnyttjad resurs då vi letar efter experter för finländska arbetsmarknaden, exporterar och synliggör Finland i världen samt uppfostrar internationella och språkkunniga finländare. Enligt Finland-Samfundet är det nu allt viktigare att skapa närmare kontakter mellan utlandsfinländare och Finland.

Ytterligare uppgifter:

Finland-Samfundet rf:s verksamhetsledare Tina Strandberg, tina.strandberg@suomi-seura.fi, 040 777 8810, och parlamentssekreterare Sini Castrén, info@usp.fi, 09-6841 2127

Oikeusministeriö: EU-vaalien vahvistetut äänestystulokset

Utrikesministeriets pressmeddelande 23 maj 2019: 16 553 röstade på förhand utomlands i EU-valet https://um.fi/aktuellt/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/europarlamenttivaalien-ennakkoaanestys-ulkomailla-aanesti-16-553-henkiloa

Statistikcentralens pressmeddelande 5 juni 2019: Europaparlamentsvalet 2019, resultatet av kontrollräkningen http://tilastokeskus.fi/til/euvaa/2019/euvaa_2019_2019-06-05_tie_001_sv.html?ad=notify