Hälsning av republikens president till utlandsfinländare

 

Suomen vaakuna

 

REPUBLIKENS PRESIDENTS HÄLSNING

 

Bästa vänner,

det gångna året har åter varit exceptionellt. Oron och begränsningarna till följd av
pandemin har fortfarande påverkat vår vardag. Vi har lärt oss och anpassat oss till det nya.

Men året har också präglats av hopp. Vaccinationerna framskrider. Världsekonomin
återhämtar sig. Vi har upplevt glada återseenden. Många av er utlandsfinländare har fått
träffa sina närstående efter en lång väntan.

Ni utlandsfinländare är värdefulla ambassadörer för Finland och den finländska kulturen
ute i världen. För många är ni den första och kanske den enda kontakten med Finland. De
kontakter och den kompetens ni får från andra länder och det arbete ni gör för Finland är
till konkret nytta för hemlandet. Jag är glad att många utlandsfinländare och finskättlingar
värnar om det finländska arvet och dess traditioner.

En av dessa fina traditioner är självständighetsdagen. Den sjätte december är en gemensam festdag för alla finländare och finskättlingar. Jag önskar er alla utlandsfinländare ochfinskättlingar runt om i världen en riktigt god självständighetsdag!

 

Sauli Niinistö (allekirjoitus)

Sauli Niinistö
Republikens presiden

 

Republikens president Sauli Niinistös hälsning:
Tasavallan presidentin tervehdys ulkosuomalaisille_SV (PDF)

Youtube-video: https://youtu.be/cJr7NMsQm-U